Frågor & svar
Nyheter

Fråga experten: Har jag rätt till semester i juli?

Vi är många på mitt arbete som vill ha semester i juli. För att hålla verksamheten igång måste vi ha en viss bemanning. Vad säger lag och avtal om mina möjligheter att få semester när jag vill? Undrar också om föräldraledighet är semestergrundande?

Publicerad:

Det viktiga för arbetsgivaren är att verksamheten fungerar även under sommaren när de flesta vill ha semester. För att klara det måste personalen vara beredd att kompromissa.

Enligt semesterlagen har alla, i princip alltid, rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni, juli och augusti, även om detta skulle drabba verksamheten negativt. Endast i särskilda undantagssituationer får arbetsgivaren förlägga semestern på annat sätt. Detta ska då förhandlas med facket innan. Men i slutändan är det arbetsgivaren som bestämmer när under sommaren dina fyra veckor ska läggas ut. Du som anställd har ingen rätt att vara ledig just i juli.

“Det arbetsgivaren som bestämmer när under sommaren dina fyra veckor ska läggas ut.

Om du verkligen vill och behöver semester i juli borde ni kunna hitta en lösning så att båda parter blir nöjda. Ingen arbetsgivare vill ha missnöjda medarbetare. Kanske du kan komma överens med en kollega och byta semestervecka med hen. För att hitta bra lösningar handlar det om att ge och ta. Nästa gång kan det vara din tur att göra en uppoffring för en kollega.

Sedan kan det finnas avvikelser från semesterlagen, vilket kan vara inskrivet i kollektivavtalet eller i ditt personliga anställningsavtal. Dock så får dessa avvikelser inte beröva dig dina grundläggande rättigheter enligt lagen.

Den som har barn under åtta år eller barn som inte har slutat första skolåret har rätt att vara föräldraledig enligt föräldraledighetslagen. Om en kollega ska vara föräldraledig har detta högre prioritet än din sommarsemester.

På din fråga om semester när du är föräldraledig gäller följande: Du tjänar in semester under de 120 första dagarna av föräldraledigheten. Ifall du har en semesterrätt på 25 semesterdagar per år tjänar du in nio dagars semester under föräldraledigheten. Är du ensamstående så är 180 dagar semesterlönegrundande.

Kommentarer

Kommentera