Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

DUELLEN: Ska vi bygga i trä eller betong?

Byggsektorn står för en betydande del av utsläppen av växthusgaser. Vi lät två företrädare för respektive material att svara på frågor om bland annat klimatbelastning och när vilket material passar bäst.

Publicerad:

TRÄ

Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef för träprodukter, Stora Enso.

1) Ditt viktigaste skäl till att bygga i trä?

Det är hållbart och effektivt. Att kunna jobba med 3D-modeller ger stor noggrannhet redan i planeringsskedet. Vidare flyttas arbetsmoment från byggarbetsplatsen till en kontrollerad fabriksmiljö. Ett byggprojekt i korslimmat trä eller laminerat fanérvirke tar i snitt 30-50 procent kortare produktionstid och minskar transporter av material till byggarbetsplatsen med 80 procent jämfört med betong.

2) När passar det särskilt bra att bygga i trä?

Byggnader som är under 13 våningar och har en spännvidd på 12,5 meter och där man vill ha avkastning på sin investering. Extra bra är trä som stommaterial där det är dåliga markförhållanden då trä bara väger en fjärdedel av armerad betong. Passar också bra i tätorter med färre transporter, tyst på byggarbetsplatsen och kortare etableringstid. Ny teknik med massivträ kan ersätta ersätta stål och betong i stommen i komplexa projekt.

3) Vilken roll har trä i den cirkulära ekonomin?

Sett till livscykelanalysen är trä det bästa materialet. Det är enkelt att ta isär blocken då de är hopskruvade. På det sättet går det att använda till andra byggen som stomme, till möbelindustrin eller som råmaterial för andra produkter. Sista anhalt är förbränning. Trä binder dessutom koldioxid under hela användningstiden.

4) Hur ser klimateffekten ut för trä?

Betong är den mest använda substansen i världen efter vatten och står för 8 procent av världens CO2-utsläpp. Tänk dig att kunna ersätta detta material med trä som effektiviserar byggprocessen och binder koldioxid samtidigt som livscykelanalysen är positiv.

BETONG

Malin Löfsjögård, vd på Svensk betong och adjungerad professor på KTH

1. Ditt viktigaste skäl till att bygga i betong?

Betong är ett robust och icke brännbart material som tål fukt samt har en lång livslängd med litet drift och underhållsbehov. Det ger ett långsiktigt hållbart byggmaterial som går att bygga rationellt och kostnadseffektivt med stora möjligheter till arkitektonisk gestaltning. Betongen håller över tid och behöver till exempel inte plastfolie för att ge ett tätt klimatskal.

2. När passar det särskilt bra att bygga i betong?

Betong är ett mångsidigt byggmaterial som passar till att bygga det mesta, allt från vägar till väggar. Från hus till broar, dammar, tunnlar, beläggningar och annat.

3. Vilken roll har betong i den cirkulära ekonomin?

Betong kan återvinnas vid rivning och används som fyllnadsmaterial vid vägbyggnation där det då ersätter jungfruligt material. Det går även att återvinna krossad betong som ballast vid tillverkning av ny betong. Betongen har lång livslängd och gör det möjligt att bygga med långa spännvidder, vilket ger flexibilitet. I stället för att riva stommen är det lätt att bygga om kontor till bostäder och vice versa.

4. Hur ser klimateffekten ut för betong?

Den långa livslängden på minst 100 år talar till betongens fördel. I dag finns det betong som kraftigt minskar klimatpåverkan. Läs mer om det här. Där hittar du också vår färdplan för klimatneutral betong.

Kommentarer

Robert 2024-02-12

Här kanske AI till slut kan räkna på hårklyverier och få en rättvis slutsats på miljöpåverkan. Komplicerat värre… armeringsjärn kontra alla spik ett virkeshus kräver, har man räknat på det också ? 🙃

Robert 2020-09-21

Man har missat att en betongkonstruktion suger åt sig och lagrar CO2, sk karbonatisering, vilket är positivt för klimatpåverkan. Angående armering: stålverket i Luleå använder järnmalm. Använder man järnskrot istället sänks CO2-utsläppen betydligt.

Anders Ekstrand 2019-08-26

Det talas inget om dentotala miljöbelastningen av betong hus Betong kräver dessutom armeringsjärn De två största utsläppskällorna i sverge av CO2 är stålverket i luleå och cementa på gotland Betong borde förbjudas
Kommentera