Frågor & svar
Nyheter

TorE 2019-05-23

Att idag, när vi står inför den största och snabbaste omställningen av våra kraftsystem som vi någonsin haft, stänga dörren för något energislag anser jag vara oklokt. Vi ska bli fossilfria och CO2-neutrala inom ett par decennier, vilket är bra och nödvändigt, men varken produktions- eller transportsystemen finns ännu och våra experter vet inte vilka de är eller hur de ska utformas! Behåll kärnkraften så länge som möjligt och uppdatera den. Enligt uppgifter från kunniga inom området kan det nu utbrända kärnavfallet användas igen och producera el samtidigt som lagringstiden reduceras med minst en till två tiopotenser.