Frågor & svar
Nyheter

Marie 2019-05-19

Idag är teknik och system inte färdigutvecklade för att lagra förnybar energi från sol och vind. Men det känns ändå som en hantering teknisk utmaning att lösa. Rimligen kan vi förvänta oss en snabb teknikutveckling på området, om vi på allvar efterfrågar det.