Frågor & svar
Nyheter

Duellen: Borde LAS ändras?

Den 25 april kom direktiven till utredningen av LAS, lagen om anställningsskydd, som är en följd av januariavtalet. Saco vill inte peta i LAS som de menar fungerar bra i dag. Centerpartiet vill se en mer flexibel lagstiftning, som gör det lättare att säga upp anställda.

Publicerad:

NEJ

Göran Arrius, ordförande för Saco

1. Ditt viktigaste skäl till att LAS inte borde ändras?

LAS fungerar i stort sett bra idag. Om anpassningar behöver göras så kan det ske i kollektivavtal mellan parterna. LAS behövs för att ge ett tryggt och hållbart arbetsliv och för att motverka godtyckliga uppsägningar. Det är en del av ett välfungerande system som det är dumt av politikerna att gå in och peta i.

2. Behövs fler undantag i turordningsreglerna?

Tillämpningen av LAS har utvecklats i takt med att arbetsmarknaden har förändrats. Kompetens har idag en stor tyngd. Vi har redan ett flexibelt system i Sverige och fler undantag behövs inte.

3. Borde arbetsgivaren ta ett större ansvar för omställning av uppsagda?

Idag finns det bra omställningsavtal som täcker upp för det. Men det är viktigt att anställda hela tiden kompetensutvecklar sig för att klara omställningar på arbetsmarknaden. Det är både individens och arbetsgivarens ansvar.

4. Bidrar LAS till att höja trösklarna till arbetsmarknaden?

Vikariat, provanställning och allmän visstidsanställning i upp till två år finns i nuvarande lagstiftning. Det kan ses som en rimlig tid att pröva en medarbetare. Visst finns det inlåsningseffekter på svensk arbetsmarknad, men forskning visar också att trygghet på jobbet är positivt för hälsa och produktivitet.

5. Vilka eftergifter är ni beredda att göra för att komma överens om nya LAS?

Det är i första hand upp till de förhandlande parterna att komma överens om det. Om ändringar ska göras i lagstiftningen så bör det begränsas till undantag i turordningsreglerna för mindre företag.

 

JA

Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet

1. Ditt viktigaste skäl till att LAS borde ändras?

Delar av LAS har idag blivit en hämsko för företag och därmed för arbetssökande. Stelbenta regler gör att utsatta inte får jobb och att många tror att deras jobb är säkra på grund av turordningsreglerna. Men fack och arbetsgivare förhandlar ofta bort turordningen och plötsligt står man utan jobb ändå. Med en flexiblare arbetsrätt kommer företag att våga anställa och den som blivit av med ett jobb, eller kanske aldrig haft ett, kommer lättare få ett.

2. Behövs fler undantag i turordningen?

Med utökade undantag från turordningsreglerna sänks trösklarna till jobben. Det blir lättare att få ett nytt jobb om man förlorar ett annat. Det skapar en rörlighet på arbetsmarknaden som företag själva efterlyser och är en anpassning till hur arbetsmarknaden vill fungera idag.

3. Borde arbetsgivaren ta ett större ansvar för kompetensutveckling?

I den reform som Centerpartiet drivit igenom i Januariavtalet slås fast att arbetsgivaren får ett större ansvar för att hålla medarbetarnas kompetens ajour. Det livslånga lärandet är en garant för att man fyller på sina kunskaper och är anställningsbar i det fall att man blir av med sitt jobb.

4. Bidrar LAS till att höja trösklarna till arbetsmarknaden?

Även om det inte alls var syftet från början, har effekten blivit sådan. Trösklarna har höjts eftersom arbetsgivare inte vågar anställa i samma utsträckning som de skulle vilja. Det har lett till att stora grupper inte kommer in och får jobb.

5. Vilka eftergifter är ni beredda att göra om det behövs för att komma överens om nya LAS?

Det allra bästa är om arbetsmarknadens parter själva kommer överens om ett system som förbättrar arbetsmarknaden och genomför de förändringar som krävs. Annars är vi beredda att lagstifta för att få igenom den reform som är nödvändig.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Albert 2019-04-30

I USA där jag har jobbat är ju teorin att det ska vara lätt att sparka och lätt att anställa men jag litar inte på att samma praxis skulle tillämpas här. Jag får känslan av Svenska arbetsgivare vill äta kakan och ha kvar den. Så jag är ytterst tveksam till ändringar i LAS.
Kommentera