Frågor & svar
Nyheter

Duellen: Är sommartid året runt en bra idé?

Morgonljuset är viktigast för vårt välbefinnande, enligt forskningen. Trots det vill en politiker från KD följa folkviljan och ha sommartid året runt.

Publicerad:

Nej

Arne Lowden, sömn och stressforskare på stressforskningsinstitutet

1. Ditt främsta argument mot sommartid året runt?

Höst och vinter får vi bara 19 procent av all energi från solen. Kroppen behöver dagsljus under morgontimmarna för att kunna reglera dygnsrytmer. Tänk på att omkring 50 procent av kroppens celler följer dygnsrytmen. Sommartid i Stockholm betyder att solen går upp efter klockan 09, sjuttio dagar om året, med vintertid går solen aldrig upp efter 09. Starka hälsoskäl talar alltså för vintertid.

2. Finns det forskning som stöder ditt ställningstagande?

Ungefär hälften av svenskarna känner av mer trötthet, försämring av humör och energibrist under den mörka årstiden. Studier i Sverige visar att sömnen senareläggs, blir försämrad och sömnighet dagtid ökar då. Morgonljus är den viktigaste tidgivaren till hjärnan för att mildra den jetlag som drabbar oss vintertid.

3. Ser du några risker med en timme mindre ljus på morgonen?

Speciellt skolbarn, ungdomar och yngre kvinnor rapporterar ökad psykisk ohälsa. Dessa riskerar ytterligare beroende i förskrivning av psykofarmaka. Utan ljus dämpas inte mörkerhormonet melatonin, vi blir inte sömniga till kvällen och går därför inte och lägger oss i tid. Sömnbrist ökar därmed, speciellt dem med drag av kvällpigghet blir lidande.

4. Borde politikerna lyssna på folkviljan eller forskningen när beslut om sommartid fattas?

Vi har prövat sommartid på sommaren med goda resultat, varför folkviljan naturligtvis vill fortsätta med detta. Men det är oansvarigt att inte väga in medicinska aspekter som de flesta inte är medvetna om. Därför blir politikernas omdöme viktigt när man också beaktar forskningen. Det vore trevligt med sommartid, men vi måste ta ansvar och inte försämra den psykiska ohälsan.

Ja

Tuve Skånberg, riksdagsledamot KD

1. Ditt främsta argument för sommartid året runt?

Det skulle ha en gynnsam effekt på folkhälsan eftersom fler kan tillgodogöra sig den extra ljusa timmen på eftermiddagen än på morgonen. Det ger större möjlighet för människor att vistas mera ute, vilket även det är ett steg mot ökat välbefinnande. Barn behöver ljusa eftermiddagar för utomhuslek. Då är det också något varmare än på morgnarna.

2. Finns det forskning som stöder ditt ställningstagande?

Det är omställningen mellan sommartid och vintertid som är skadlig för många. Forskning visar också att det är idealiskt att få vakna till dagsljus i gryningen. Men när skola och arbete börjar redan klockan 8 är det få förunnat att kunna få sova till solen går upp under vinterhalvåret. Att önska sig en normaltid för alla i Sverige går inte – solen går ju upp, respektive ned, 45 minuter tidigare i östra Sverige än i västra.

3. Ser du några risker med en timme mindre ljus på morgonen?

Ja, men många, inte minst ungdomar, lägger sig för sent och får för lite sömn. Under vinterhalvåret är det visserligen mörkt klockan 7 vare sig vi har permanent sommartid eller vintertid, men det blir inte lättare för ungdomar att gå upp om gryningen dröjer en timme.

4. Borde politikerna lyssna på folkviljan eller forskningen när beslut om sommartid fattas?

De bör lyssna såväl på folkviljan som forskningen när beslut om sommartid fattas. En opinionsundersökning av Yougov 2014 visade att över hälften av svenskarna tycker att vi borde ha samma tid året om. 42 procent vill ha ständig sommartid, 24 procent vill ha ständig vintertid. 18 procent vill behålla nuvarande system, med byten två gånger om året. 16 procent svarade vet ej.

 

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Håkan 2023-07-21

Ställ fram klockan en halv timme, 30 minuter som en kompromiss och låt det bli så för evigt

Håkan 2023-05-12

Ställ fram klockan en halv timme, 30 minuter som en kompromiss och låt det bli så för evigt

oldih westergren 2021-10-15

Håller med till 100% Jenny 2019-11-15 Hoppsan Arne! : https://www.svd.se/sommartiden-ar-vardefull-pa-flera-satt

Affe Perhson 2021-04-22

Verkligheten har vi nu i Sundsvall, grannar som inte varit synlig på hela vintern kom ut o pratade, alla var glada över extra timme. En äldre granne undrade hur är man funtad som vissa vill, inte ha 365 timmars efter ljust o då aktivitera sig med allt från pyssla o odla, promenader o golfa mm mm. Barnen spelar plötsligt fotboll utanför. Någon skrev att barnen är trött, säkert två dagar men detta fenomen försvinner när vi inte byter tid. Här i S-vall går solen upp nu redan deras fler 4 på morgonen så mörkläggning gäller redan i sovrummet. Argumentet om att man behöver morgonsol för att vakna bra gäller tydligen inte här i mellannorrland Ingen av våra bekanta vill ha mörker o vintertid året om, aktiviteter o livskvalitén skapas av aktiviteter EFTER skola o jobbet Mvh Phersson Sundsvall

Kalle 2021-04-22

Eftersom ungdomar och aktiva människor har en klar fördel av sommatid året runtskall så råda. Finns även elsparande och kvinnors oro att vistas ute efter mörkrets inbrott som synpunkter. Ljus ger energi och ökad livkvalite'

Sandra 2021-03-29

Normaltid!!!

Jennymaria 2021-03-03

Jag tror att den tidsomställning vi har nu är det smartaste. Då får vi det bästa av två världar. Lite ljusare vintermorgnar, lite mer ljus på vår-och hösteftermiddagar. Den enda timman man får ställa om sig till kan väl knappast betyda så mycket, i dessa tider när många reser över tidszoner kors och tvärs.

Katta 2019-12-03

Normaltid året om. Den minoritet som inte har några problem att skutta upp ur sängen före kl 7 (normaltid) kan fortsätta skutta upp så tidigt de vill oavsett årstid. Vi som plågas mer av höstmörkret och tidiga morgnar än andra, borde för en gångs skull få våra behov tillgodosedda. Detta kan vara svårt att förstå för någon som aldrig har drabbats. Men sedan forna tider är det dygdigt att stiga upp i ottan, vilket handlar om moral och skam och skuld, inte vetenskap. Så snälla, låt oss som verkligen behöver NORMALTID få den!

Åsa 2019-11-25

Sommartid året runt, eller som på Island, verkar toppen, ljusa sköna kvällar och ingen känsla av att missa de fantastiska vår och sommar-mornarna. Då får ju alla glädje av morgonljuset. På vintern har nästan alla kommit till jobbet innan solen gått upp, vad har vi då för glädje av ljuset på morgonen när vi är inomhus? Jag tror forskaren i fråga kanske promenerar till sitt jobb och stämplar in vid 9 men det är inte en majoritet av de arbetande och pluggande som gör det. De till att skolbarnen går ut på rasterna så löser sig den biten bra.

Rosemarie Lütken 2019-11-25

Jag vill ha vintertid/normaltid året om.

Bo 2019-11-22

Normaltid året om. Som det heter när det gäller klimatet. "Alla forskare är överens"! Tuve Skånberg är väl ingen forskare inom området? Däremot är ju Arne Lowden det. och dessutom inom rätt forskningsområde för att uttala sig.

Catharina 2019-11-18

Normaltid året runt!

Malin 2019-11-16

För min del är det itne så viktigt om det är normaltid eller sommartid. det viktiga är att inte ändra, utan hålla sig till en tid året runt. Att ställa om klockan två gånger per år har inga fördelar alls som jag ser det.

Lillemor 2019-11-15

Jag vill ha normaltid (= "vintertid") året om.

Peter 2019-11-15

Jag föredrar helt klart sommartid året om. För oss som bor i södra halvan av landet och jobbar kontorstid kommer en timme extra ljus på eftermiddagen att märkas klart mer än på morgonen. Morgonen innebär för de flesta bara att ta sig från sängen till jobbet. Det är på eftermiddagen man hinner göra saker och då märks det tydligt om solen går ner vid fyra istället för tre vid vintersolståndet och fem istället för fyra i slutet på januari. Och tänk på sommarkvällarna som blir en timme kortare på bekostnad av att solen går upp vid tre istället för fyra, d.v.s. vi sover bort ännu mer av den ljusa årstiden.

Catarina 2019-11-15

grundproblemet är ju att det är så få timmar med dagsljus på vintern, vilket vi inte kan göra något åt. Hur dessa värdefulla timmar ska nyttjas på bästa sätt varierar ju med aktivitet och individuella dygnsrytmer. Tidsomställningen är ju övergående. De flesta är väl på banan omkring kl 8:00 och barnen får väl förhoppningsvis vara ute under dagen i dagsljus.

Nilzon 2019-11-15

Normaltid. Genom att säga sommartid påverkas många av den "soliga" benämningen. Enligt mig bör man fråga om man föredrar normaltid eller sommartid. Inte vinter och sommartid, då majoriteten i landet verkar gilla sommar mera än vinter. Man väljer vanligen ordval efter hur man vill påverka opinionen.

Albert 2019-11-15

Jag har ogillat sommartid sedan förstadagen det infördes. Värst är det på våren när tiden skjuts fram. Det tar veckor för min inre klocka att ställa om sig. Jag hoppas man tar bort det å det snaraste!

Vettan 2019-11-15

Det jag önskar mig är en konstant tid, ändrandet av klockan är något som jag kämpar med personligen men jag ser även att djuren har svårt med anpassningen. Välbefinnandet hade ökat för många om vi har en konstant tid.

Kia 2019-11-15

Återgå till det normala. Sommartid är onormalt och borde aldrig fått införas!

Nora Sandström 2019-11-15

Jag tycker att vi ska ha den tid som stämmer med Sveriges tidsmeridian, alltså 15 grader öst. Då står solen som högst klockan 12 på dagen. Normaltid året runt alltså, enligt min mening.

Jenny 2019-11-15

Bra att Naturvetarna tar upp frågan om det finns forskning som stöder de olika ställningstagandena i den här debatten. Det är intressant att notera att stressforskaren inte nämner någon forskning där man utvärderat skillnader mellan permanent vinter- eller sommartid. Istället nämns tre fakta, som sannolikt kan befästas med forskningsresultat, och utifrån dessa drar forskaren sin egen slutsats att det är bättre med permanent vintertid. Som forskare inom ett annat område blir jag besviken över att stressforskaren inte börjar med att säga att det inte finns någon forskning på den aktuella frågan, men att hen anser sig kunna dra slutsatser med utgångspunkt från annan forskning. Personligen ser jag klara brister i resonemanget, men jag är inte insatt i området. Jag kan dock tycka att om man som forskare verkligen är intresserad av att undersöka om det går att fastställa att det finns en skillnad mellan de två alternativen bör man ha ett mer öppet förhållningssätt och fundera på om det finns något sätt att undersöka frågan. Föregående talare efterfrågar en jämförelse med Island, vi bör också kunna jämföra med Åland som väl har vår sommartid på vintern? Vidare kan man ju fundera på om det går hitta en skillnad mellan Sveriges västra och östra delar, eftersom det skiljer nästan en timme i solens upp- och nedgång. Sedan en viktig återkoppling till redaktionen: det är mycket som kallas "forskning" idag. För att jag som läsare ska kunna bedömma trovärdigheten i uttalanden från en person som titulerar sig "forskare" anser jag att en seriös artikel ska innehålla info om vilken akademisk utbildning "forskaren" har. I vilket ämne är hen disputerad, vilken befattning/titel har hen i nuläget.

Jenny 2019-11-15

Bra att Naturvetarna tar upp frågan om det finns forskning som stöder de olika ställningstagandena i den här debatten. Det är intressant att notera att stressforskaren inte nämner någon forskning där man utvärderat skillnader mellan permanent vinter- eller sommartid. Istället nämns tre fakta, som sannolikt kan befästas med forskningsresultat, och utifrån dessa drar forskaren sin egen slutsats att det är bättre med permanent vintertid. Som forskare inom ett annat område blir jag besviken över att stressforskaren inte börjar med att säga att det inte finns någon forskning på den aktuella frågan, men att hen anser sig kunna dra slutsatser med utgångspunkt från annan forskning. Personligen ser jag klara brister i resonemanget, men jag är inte insatt i området. Jag kan dock tycka att om man som forskare verkligen är intresserad av att undersöka om det går att fastställa att det finns en skillnad mellan de två alternativen bör man ha ett mer öppet förhållningssätt och fundera på om det finns något sätt att undersöka frågan. Föregående talare efterfrågar en jämförelse med Island, vi bör också kunna jämföra med Åland som väl har vår sommartid på vintern? Vidare kan man ju fundera på om det går hitta en skillnad mellan Sveriges västra och östra delar, eftersom det skiljer nästan en timme i solens upp- och nedgång. Sedan en viktig återkoppling till redaktionen: det är mycket som kallas "forskning" idag. För att jag som läsare ska kunna bedömma trovärdigheten i uttalanden från en person som titulerar sig "forskare" anser jag att en seriös artikel ska innehålla info om vilken akademisk utbildning "forskaren" har. I vilket ämne är hen disputerad, vilken befattning/titel har hen i nuläget.

Berit 2019-11-15

Samma tid som övriga Europa skulle vara mest praktiskt.

Forskningsskeptiker, för första gången 2019-11-15

Hela den här "debatten" är lite konstig, eller så fungerar en stor del av mänskligheten helt annorlunda än jag gör. Jag tycker vi borde ha 2-3 timmars "sommartid" året runt, i alla fall så länge som vi centrerar vår vakentid kring klockan 14-15 på eftermiddagen. Detta är ju dock en ganska ny företeelse - i samhällen där man inte har massor av elektriska lampor och gatlyktor överallt lever folk fortfarande efter maximalt dagsljus-utnyttjande - det är ganska givet att det, och inget annat, är optimalt och det beteende vi har nedärvt från tusentals generationer före oss. Snacket kring ohälsa p.g.a. tidsbytena är ju enbart löjliga eftersom dom flesta byter tid flera timmar (frivilligt) varje helg, för att inte tala om alla långresor! Men detta med vilken tid samhället ska anamma relativt soltiden är intressant, och jag saknar forskning på ett lands invånare, Islands. Reykjavik ligger på ganska exakt samma breddgrad som Umeå. Idag går solen upp 08:03 i Umeå och 09:55 i Reykjavik. Ner 14:42 i Umeå och 16:28 i Reykjavik. Alltså nästan två timmar bättre ljusutnyttjande i Reykjavik (bättre med mitt mått mätt alltså). Absolut inget ont om Umeå (kanonstad faktiskt!), men trevligare och mer balanserade människor än islänningar är svårt att hitta nånstans i världen (och jag har stora delar av den som arbetsplats, så jag har en del på fötterna i alla fall). Tvärtom, när jag för ett par år sedan jobbade en period på Island i januari så kände jag hur hela jag levde upp och blev piggare när jag var där - nåt som snabbt gick över när jag återvände till beckmörker vid 15-hugget hemma i Mellansverige. Jag har, för ovanlighetens skull, väldigt, väldigt svårt att ta forskarna på allvar i detta fall.

Jison 2019-11-14

Normaltid (”vintertid”) året runt, tycker jag!
Kommentera