Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter
Ulla Jennische företräder Naturveterna i de statliga förhandlingarna.

Hållbart arbetsliv i fokus i staten

Det ska vara attraktivt att jobba i staten. Det är en av utgångspunkterna för Naturvetarna i avtalsrörelsen 2020.

Publicerad:

– De som är yngre förväntas att jobba längre. Därför är frågan om ett hållbart arbetsliv viktig för oss, säger Ulla Jennische, som företräder Naturvetarna i Saco-S representantskap.

Hon förklarar att avtalsrörelsen är lite annorlunda för akademiker i staten än i näringslivet. Här löper avtalen tillsvidare, där båda parter ska vårda avtalen som finjusteras under resans gång. 

–  Vi påverkas av att andra fackförbund inom staten har visstidsavtal. Det gör att även vi inom Saco-S arbetar för att göra förbättringar i avtalet under avtalsrörelsen.

Hur ser tidtabellen ut?

–         Runt midsommar växlar vi yrkanden med Arbetsgivarverket. Efter förhandlingar räknar vi med att vara klara i september.

 

Innan dess ska Saco-S ha tagit fram yrkanden som alla förbund, däribland Naturvetarna, kan ställa sig bakom. Än så länge är ingenting klart.

 

Framgångar

När hon blickar tillbaka känner hon stolthet över uppnådda framgångar.

– Vi har ett bra deltidspensionsavtal. På vissa myndigheter har de som närmar sig pension möjlighet att jobba 80 procent och få en lön som motsvarar 92 procent av heltid.

Det har Ulla Jennische själv utnyttjat och är helnöjd. Vid nyss fyllda 65 år räknar hon med att jobba några år till med regelutveckling inom systemet för handel med utsläppsrätter vid Naturvårdsverket.

– Ännu en framgång är vårt fina omställningsavtal för uppsagda, som gör det möjligt att komma vidare i arbetslivet. Att vi i staten har 35 semesterdagar efter fyllda 40 år har vi uppnått genom förhandlingar.

 

Gynnar akademiker

Man har också fått till en i stort sett väl fungerande löneprocess med lönesättande samtal, där medarbetarna har möjlighet att påverka sin lön.

– Löneutrymmet är begränsat. I analyser kan man ändå se att medlemmarna gynnas av att vårt löneavtal är sifferlöst

 

Det mesta talar för att det hållbara arbetslivet kommer att vara en viktig fråga för Saco-S även nu.

– För att uppnå ett hållbart arbetsliv kan parterna behöva arbeta mer för att få till stånd bra och flexibla lösningar för den enskilda. Att titta på frågor om restid och möjlighet att arbeta på distans är viktigt, säger Ulla Jennische.

Palle Liljebäck

chefredaktör