Frågor & svar
Nyheter

Arbetsmiljön inom djursjukvården brister

Anställda inom svensk djursjukvård upplever stress och hög arbetsbelastning, anger att de i hög grad arbetar övertid och att ledarskapet brister. Det visar en studie av arbetsmiljön inom djursjukvården som Naturvetarna har gjort under våren 2019.

Publicerad:

Sju av 10 som arbetar inom djursjukvård – veterinärer, djursjukskötare och biomedicinska analytiker – upplever att det har funnits arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen under det senaste året. Orsaker är stress och hög arbetsbelastning, bristande personella resurser och bristande ledarskap.

 Det är en stor andel som upplever att det finns problem med arbetsmiljön. För arbetsgivarna inom djursjukvården är detta en signal att lyssna på och agera för att ändra på – omgående, säger Kristofer Jervinge, chef Påverkan hos Naturvetarna.

Ökad stress när många arbetar deltid. Många inom branschen arbetar deltid, 43 procent. Generellt sett kan en stor andel deltidsarbetande uppfattas som outnyttjad arbetskraft, vilket kan leda till en ökad arbetsbelastning och stress för samtliga medarbetare.

8 av 10 upplever att rollfördelningen är tydlig på arbetsplatsen. En tydlig rollfördelning har ingen positiv effekt på arbetsbelastningen. En otydlig rollfördelning innebär däremot generellt att man också uppfattar arbetsmiljön som mer dysfunktionell och är överlag mindre nöjd på jobbet. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön påverkas betydligt.

Hög arbetsbelastning och mycket övertid. 75 procent uppger att de har en hög eller mycket hög arbetsbelastning. Omkring 70 procent anger att de jobbar övertid, i många fall är övertidstjänstgöringen ganska omfattande.

Nära en femtedel av de veterinärer som har besvarat enkäten uppger att de har utsatts för hot i tjänsten.

 För att lösa problemen – framför allt minska stress och arbetsbelastning – krävs ett bättre ledarskap, en tydlig rollfördelning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Medarbetare måste få uppleva en stor grad av egenkontroll, delaktighet och inflytande – det kan möjligtvis också leda till att fler vill arbeta heltid.

 Bristen på både djursjukskötare och veterinärer kan bara lösas på ett sätt. Utbudet av de bägge kompetenserna måste öka, avslutar Kristofer Jervinge.