Frågor & svar
Nyheter

Anna-Karin räddar bin

Alla kan göra en insats för bin, fjärilar och andra pollinerare. Anna-Karin Hägglund skapar inte bara goda miljöer för vilda bin. Hon är också biodlare och har tre bikupor.

Publicerad:

Samma dag som Naturvetaren träffar Anna-Karin Hägglund har kemikalier som dödar bin förbjudits, i alla fall tillfälligt. Medlet används mot skadegörare i sockerbetsodlingen.

– Mycket glädjande att Mark- och miljödomstolen kom till den slutsatsen. Det är en seger för Sveriges biodlare och alla andra som värnar naturen.

Hon påminner om den viktiga rollen som bin, fjärilar och andra pollinerare har för den biologiska mångfalden, liksom för matförsörjningen. Man brukar räkna med att en tredjedel av våra livsmedel behöver pollinerare för att kunna produceras.

– Den kunskapen brukar jag missionera om för skolklasser som besöker oss. Lika viktigt är att få barnen att förstå sambanden i naturen och betydelsen av biologisk mångfald.

Lavendel lockar

Hemma i villaträdgården i Bålsta erbjuder hon bostäder i form av bihotell och biholkar för hemlösa bin. Några har hon byggt själv och andra har hon köpt färdiga.

– Det gäller att välja nektarfyllda örter som lockar till sig pollinerare. De gillar också när det är lite stökigt, att det finns organiskt material, som fjolårslöv och stänglar som får stå kvar och sedan klippas ner i jorden.

Välklippta gräsmattor för spring och lek är inget för bin. De föredrar oklippta sommarängar med en rik mångfald där blomningen pågår under en längre tid.

– Ett tips är att dela upp gräsmattan och låta en del vara välklippt och att den andra delen får växa fritt. Framåt sensommaren efter frösättning är en bra tid för att slå ängen.

Rikare fruktskörd

Att odla giftfritt är en självklarhet för Anna-Karin Hägglund, som sedan barnsben har varit intresserad av djur och natur. Att hon skulle bli husdjursagronom bestämde hon redan som fjortonåring.

– Jag ville inte jobba med sjuka djur, utan mitt fokus skulle ligga på att hålla djuren friska och sköta om dem. Och så blev det. Innan anställningen på KRAV jobbade hon på frivilligorganisationen Svenska Blå Stjärnan, som bland annat tar hand om djur vid kriser, utbrott av smittor och annat som kan drabba djuren.

Bin fascinerar henne också. Så inte undra på att hon har tre bikupor placerade på allmänningen i villaföreningen som hon är ordförande för.

– Tambina bidrar till en rikare frukt- och bärskörd i trädgårdarna. Till skillnad från getingar som är rovdjur är bina inriktade på nektar och låter grillköttet vara ifred. Så ingen klagar på bikuporna.

Honungen ser hon som en bonus och ger lite extrainkomster. Doften av honung sprider sig i hela huset när den slungas och tappas upp i burkar på köksbordet.

 

Text och foto: Lars-Erik Liljebäck

 

Så gynnar du bin och fjärilar

  • Avsätt en del av eller hela gräsmattan till en blomsteräng, som slås framåt sensommaren efter frömognad. Klipp alltså inte hela gräsmattan som en golfgreen, som för bin inte är värt mycket mer än en asfaltsplan.
  • Sätt upp bihotell och biholkar. En enkel bostad är att binda ihop åtta bamburör (ca 10-15 cm långa) och sätta upp i ett träd.
  • Odla utan gifter.
  • Ha det lite ostädat i din trädgård. Spar löven på gräsmattan och i rabatterna. Detsamma gäller vinterstänglar som med fördel kan klippas ner i jorden, utan att gå omvägen via komposten. Detta ger en variation av insekter och andra djur.
  • Välj växter som är rika på nektar: buddleja, honungsfacelia, lavendel, isop, rudbeckia, blå bolltistel och kryddörter som salvia, oregano och timjan.
  • Ha gärna tillgång till vatten. Ett fågelbad med vackra glaskulor eller stenar kan utgöra ett smycke för trädgården och en möjlighet för insekter att förse sig med vatten utan att drunkna.