Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Nyheter

Agenda 2030 Naturvetarnas fokus i Almedalen

Naturvetarna besvarade under förra veckan Agenda 2030-delegationens slutbetänkande och nu är det även en av förbundets fokusfrågor i Almedalen under veckan.

Publicerad:

- Naturvetarnas vision är att "Naturvetare skapar världens framtid" och detta gäller inte minst i relation till många av målen i Agenda 2030. Vi är positiva till de allra flesta förslag i slutbetänkandet om hur Agenda 2030-målen ska implementeras i samhället. Men det behövs ett större utbud av naturvetare för att genomföra samhällsförändringen, säger Per Klingbjer förbundsdirektör Naturvetarna.

Förbundet konstaterar i sitt remissvar att det redan i dagsläget råder brist på vissa naturvetenskapliga kompetenser, som till exempel kemister och matematiker. Att det finns tillräckligt många individer med naturvetenskaplig utbildning på akademisk nivå är centralt för att Agenda 2030-målen ska kunna nås.

- Utredningen har skrivit mycket om grund och gräsrot samt topp och forskning men mindre om vad som ligger där emellan. Det behövs en rejäl satsning på naturvetenskap på alla nivåer i hela utbildningssystemet. Förutom detta behöver vi också hitta ett system för hur vi såväl behåller som lockar de allra bästa talangerna till Sverige.

I Almedalen har förbundet bokat in möten med politiker, regeringstjänstemän och arbetsgivarorganisationer, bland annat för att diskutera den framtida kompetensförsörjningen kopplat till Agenda 2030.

- Förutom detta vill vi också diskutera att kompetens framöver måste utvecklas, återskapas och användas mer resurseffektivt. Det måste vara möjligt för naturvetare att i framtiden använda sin kompetens bredare än idag. Möjligheten till kompetensutveckling genom hela arbetslivet och det livslånga lärandet är andra frågor som vi vill diskutera i Almedalen.

Läs förbundets remissvar på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande.