Frågor & svar
Medlemsförmåner

Medlemskap i organisationer

Vi erbjuder förmånliga medlemskap i organisationer som kan vara av intresse för dig som är naturvetare.

Naturvetarnas medlemmar har rabatterad medlemsavgift eller möjlighet att ta del av andra förmåner. Läs mer om föreningarna nedan.

Apotekarsocieteten

Medlemmar i Naturvetarna som blir medlemmar i Apotekarsocieteten erbjuds förmåner som framför allt riktas till kompetensutveckling, nätverksbyggande och information för att utvecklas i sin yrkesroll.

Förmåner för Naturvetarnas medlemmar:

Besök Apotekarsocietetens webbplats för mer information om verksamheten.

Apotekarsocieteten.png

 

 

 

European Countries Biologists Association, ECBA

Naturvetarna respresenterar svenska biologer i den europeiska yrkesföreningen European Countries Biologists Association, ECBA - ett nätverk för biologer i Europa.

Detta gör det bland annat möjligt för svenska biologer, som är medlemmar i Naturvetarna, att ansöka om att få titeln European Professional Biologist.

Mer info finns på ECBA:s webbplats:

European Communities Biologists Association, ECBA

European Professional Biologist

ECBA.jpgEurprobiol.png

 

Svensk Förening för Näringslära

Svensk Förening för Näringslära (SFN) är för dig som är intresserad av mat, näringslära och hälsa. Vår målsättning är att främja diskussionen av nutritionsfrågor, anordna aktiviteter inom området, samt bidra till nätverkande inom och mellan olika professioner kopplade till näringslära. Många yrken samt dess studenter finns representerade, till exempel kostekonomer, nutritionister, dietister, läkare, sjuksköterskor och tandläkare, hem- och konsumentkunskapslärare, näringsforskare och produktutvecklare.

Svensk Förening för Näringslära (SFN) består av tre delföreningar och finns lokalt för dig som är intresserad av mat, näringslära och hälsa.

  • SFN öst - verksamma i Stockholmsregionen
  • Sydsvensk Förening för Nutrition - verksamma i Skåne
  • SFN väst - verksamma i Göteborgsregionen

Som medlem får du:

  • Möjlighet att delta på föreläsningar, studiebesök och andra event med fokus på högaktuella ämnen inom näringslära.
  • Möjlighet till nätverkande med yrkesverksamma inom nutrition, mat och hälsa.
  • Tidskriften Nordisk Nutrition, som ges ut av SNF Swedish Nutrition Foundation.

Medlemsavgiften är 195 kr för studerande (ej doktorander) och 345 kr för övriga.

Läs mer om föreningen på facebook.com/naringslaraSFN

sfn.jpg

 

Svensk Förening för Toxikologi, SFT

SFT är en intresseförening. Deras medlemmar är:

  • Personer som är yrkesverksamma inom områden med toxikologisk anknytning, t ex forskning, hälso- och miljöriskbedömning.
  • Personer som studerar toxikologi eller ämnen med toxikologisk anknytning.
  • Andra som har ett aktivt intresse för toxikologi.

Läs mer på SFT:s webbplats www.toxikolog.se

Svensk förening för toxikologi 400dpi.jpg

 

Svenskar i Världen, SVIV

För dig som bor utomlands kan föreningen Svenskar i Världen, SVIV, vara en länk till hemlandet. SVIV erbjuder medlemmar i Naturvetarna 20 procents rabatt på medlemsavgiften.

SVIV är en politiskt oberoende, ideell organisation som arbetar för de cirka 660 000 svenskar som bor utomlands, men också för de som återvänder till Sverige. Lokala kontaktpersoner och experter på plats underlättar flytten. För den som bor utomlands kan det kännas skönt att ha kontakt med en svensk där, med ett upparbetat nätverk och kunskap om hur samhället fungerar.

Medlemskapet ger fördelar oavsett om du ska flytta, redan bor utomlands eller är på väg hem igen ger medlemskapet fördelar. Det ger rabatterat pris hos experter inom juridik och skatt, samt på events. Du får också kontakt med lokala representanter i världen och kan läsa låsta artiklar på hela deras webb.

För att bli medlem i SVIV, gå in på denna länk

Välj "silverpartner" för att få rabatten. 

Läs gärna mer om SVIV här

Sviv.jpg

Senast uppdaterad: