Frågor & svar
Nyheter

Internationell erfarenhet och kompetens allt viktigare

Fler svenskar med utlandserfarenhet behövs i en alltmer globaliserad värld. Kontakter, språkkunskap och interkulturell kompetens stärker individen, företagen och landet som helhet.

Publicerad:

Globaliseringen kommer att utvecklas mer efter pandemin. Forskning från EU-kommissionen visar att studenter med utlandserfarenhet snabbare hittar ett första jobb och får en bättre löneutveckling. För många är utlandsstudierna en viktig start.

Svenskar i Världen, SVIV, är en politiskt oberoende, ideell organisation som arbetar för de cirka 660 000 svenskar som bor utomlands, men också för de som återvänder till Sverige. Lokala kontaktpersoner och experter på plats underlättar flytten.

– För den som bor utomlands känns det ofta skönt att ha kontakt med en svensk där, med ett upparbetat nätverk och kunskap om hur samhället fungerar. Vi har ett hundratal representanter världen över, säger generalsekreteraren Cecilia Borglin.

Utlandssvenskars röst i Sverige

Påverkansarbete är en långsiktig process. Ofta är flera myndigheter involverade och vid lagförändringar tar det tid. Det viktigaste forumet är Utlandssvenskarnas parlament som vartannat år samlar utlandssvenskar, experter och politiker för att diskutera utmaningar och lösningar på dessa. Nästa tillfälle är i augusti 2021.

Ett exempel är migrationslagen. Bor man utomlands är det vanligt att bilda familj och flytta hem efter några år. Nu är det komplicerat om partnern kommer från ett land utanför EU/EES. Då ska den svenska medborgaren visa på boende och inkomster i Sverige innan partnern kan beviljas uppehållstillstånd. Familjer kan då behöva leva åtskilda under handläggningstiden, ibland uppemot 18 månader.

Eller barn som föds utomlands av svenska föräldrar, som får ett samordningsnummer istället för ett svenskt personnummer. Då är det nästan omöjligt att köa till skolor eller förskolor vid hemflytten.

Samarbetet med UD intensifieras

Dialogen mellan SVIV och Utrikesdepartementet har under 2020 intensifierats, vilket även utrikesminister Ann Linde ser värdet av. SVIV har nu en dedikerad kontaktperson på UD, Sophie Tzelidis. Syftet är att fördjupa dialogen mellan myndigheten och utlandssvenskar.

– Utrikesministerns och UD:s öra är viktigt när vi driver utlandssvenskarnas frågor, berättar Cecilia Borglin.

Rabatt på medlemskap i SVIV

En medlemsförmån hos Naturvetarna är 20 procent rabatt på medlemskap i SVIV.

– Oavsett om du ska flytta, bor utomlands eller är på väg hem igen ger medlemskapet fördelar. Du får rabatterat pris hos experter inom juridik och skatt, samt på våra events. Du får också kontakt med lokala representanter i världen och kan läsa låsta artiklar på vår webb, säger Cecilia Borglin.

För att bli medlem i SVIV, gå in på denna länk

Välj "silverpartner" för att få rabatten. 

Kommentarer

Kommentera