Frågor & svar
Kalender

Vad har du för rättigheter och möjligheter till kompetensutveckling?

På det här seminariet får du reda på vad Naturvetarna gör för att skapa förutsättningar för kompetensutveckling och vilka möjligheter som finns att säkra sin kompetens.

  • Startar: 2024-09-18 12:00
  • Slutar: 2024-09-18 12:45
  • Plats: Digitalt
  • Lokal:

Arbetsmarknaden förändras i snabb takt och din kompetens är din trygghet. Det gäller att hela tiden lära nytt för att hänga med i den snabba utvecklingen och fortsätta vara anställningsbar under hela ditt arbetsliv.

Vi kommer att gå igenom:

  • Kompetensutveckling - mer än bara kurser.
  • Vilka rättigheter du har till kompetensutveckling?
  • Hur du kan ta upp frågan med din arbetsgivare.
  • Inventering av din kompetens för att få koll på vad du behöver.

 

Föreläsare:

Roma Uddin, biträdande förhandlingschef Naturvetarna

Marita Teräs, förbundssekreterare Naturvetarna

Anmäl dig här senast 16 september!

 

Inte redan medlem i Naturvetarna? 

Bli det nu!