Frågor & svar
Kalender

Bygg tillit med coachning och dialog

Många chefer lägger mycket tid på kontroll och uppföljning. Den tiden hade kunnat användas till något bättre, och ingen medarbetare gillar detaljstyrning. En nyckel till framgång är tillit, som förutsätter goda relationer.

 

  • Startar: 2022-01-28 08:00
  • Slutar: 2022-01-28 09:00
  • Plats: Digitalt
  • Lokal:

Genom coachning och dialog kan tilliten mellan chef och medarbetare byggas. I det ligger att få medarbetarna att känna motivation som leder till arbetsglädje och gemensam framgång.

Seminariet ger dig:

  • Verktyg för att utveckla dig själv och ditt team
  • Kunskap om modern motivationsteori, kopplat till psykologiska behov
  • Grunderna i den coachande dialogen

Möt ledarskapskonsulterna Carina Elmér och Christer Tingnell, från Verto Konsult AB. Båda med lång erfarenhet av att utveckla människor och organisationer genom beprövade metoder och arbetssätt.

Ladda ner powerpoint från webbinariet