Fråga oss här!
Jobb, lön och villkor

Naturvetares arbetsmarknad

Naturvetenskaplig kompetens behövs och är efterfrågad på hela arbetsmarknaden. Du har oändliga karriärmöjligheter! Det kan vara på oväntade platser som du som naturvetare kan göra stor nytta. Här kan du läsa om var naturvetare jobbar och prognoser för hur arbetsmarknaden kommer se ut. 

Naturvetare har relevant kompetens för att lösa många av de utmaningar samhället står inför idag. De gröna satsningarna på miljö, klimat, och naturvård i 2017 års budgetproposition och FN:s hållbarhetsmål pekar tydligt på behovet av naturvetenskaplig kompetens.

På denna sida hittar du arbetsmarknadsinformation för naturvetare i sin helhet. Om du scrollar lite längre ner på sidan finns även mer specifik information för naturvetare inom olika naturvetenskapliga utbildningsgrupper

 

Dagens arbetsmarknad för naturvetare

Naturvetare finns inom arbetsmarknadens alla sektorer, men de flesta naturvetare arbetar på privat sektor. Diagrammet visar den procentuella fördelningen.

En tydlig trend är att allt fler arbetar inom tjänstesektorn. Tjänsterna bli allt mer kunskapsintensiva och handlar allt oftare om miljö, klimat, säkerhet och energi.

De största arbetsgivarna för naturvetare på privat sektor:

 1. AstraZeneca
 2. Sweco
 3. WSP
 4. RISE
 5. Lantmännen
 6. Sveaskog
 7. SCA
 8. ÅF
 9. Hushållningssällskapet
 10. GE Healthcare Bio-Sciences AB

Myndigheter med flest anställda naturvetare

 1. Länsstyrelsen
 2. Skogsstyrelsen
 3. Jordbruksverket
 4. Naturvårdsverket
 5. Livsmedelsverket
 6. Polismyndigheten
 7. SMHI
 8. Trafikverket
 9. Folkhälsomyndigheten
 10. Arbetsmiljöverket

De viktigaste branscherna för naturvetare är life science, hälso- och sjukvård samt miljö och naturvård. Även inom lant- och skogsbruk, livsmedels- och IT-branschen finns många naturvetare.

De vanligaste arbetsområden för naturvetare är forskning och utveckling, handläggning och administration, samt laboratoriearbete och tillsyn.

 

 Naturvetares arbetsmarknad

Nedan finns mer detaljerad information om hur arbetsmarknaden ser ut, tips på arbetsgivare och genomsnittlig lön för naturvetenskapliga utbildningsgrupper. Där finns även arbetsmarknadsläget idag samt prognoser på fem års sikt.

Arbetsmarknadsprognos år 2023

Enligt Naturvetarnas prognos kommer det sammantaget råda balans på naturvetares arbetsmarknad på fem års sikt, det vill säga efterfrågan kommer i stort sett att motsvara utbudet.

Liten konkurrens om jobben: Balans:
Arbetsmiljöingenjör Agronom och lantmästare
Biomedicinsk analytiker Biolog
Dietist och nutritionist Biomedicinare
Djursjukskötare Fysiker och sjukhusfysiker
IT- och datautbildade Geovetare och naturgeograf
Kemist Hortonom, landskapsingenjör och trädgårdsingenjör
Matematiker och statistiker Jägmästare, skogsvetare och 
skogsmästare
  Miljöutbildad

Källa: Sacos Framtidsutsikter 2018 som Naturvetarna har bidragit till. 

 

Arbetsmarknad för naturvetenskapliga utbildningsgrupper

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies