Jobb, lön och villkor

Här jobbar naturvetare

Naturvetenskaplig kompetens behövs och är efterfrågad på hela arbetsmarknaden. Du har oändliga karriärmöjligheter! Det kan vara på oväntade platser som du som naturvetare kan göra störst nytta.

Naturvetare finns inom alla sektorer och branscher. Främst arbetar de inom utbildning (universitet och högskolor), offentlig förvaltning, hälso- och sjukvård, teknisk konsultverksamhet, samt vetenskaplig forskning och utveckling.

Här hittar du arbetsmarknadsinformation för naturvetare i helhet. Om du scrollar lite längre ner på sidan finns även mer specifik information för naturvetare inom olika naturvetenskapliga utbildningsgrupper

Inom tjänstesektorn har andelen naturvetare ökat med 30 procent på fem år. Och trenden spås fortsätta i samma riktning. En anledning är tjänstesektorns intresse för miljö- och klimatfrågor. En anledning är ett ökat intresse för miljö- och klimatfrågor. En annan att sektorn blivit allt mer kunskapsintensiv.

Bland företagen på privat sektor är det framför allt tjänste- och konsultföretag som har flest naturvetare anställda, men också en hel del life science- och skogsbolag.

Företag med flest anställda naturvetare:

 1. AstraZeneca
 2. GE Healthcare Bio-Sciences
 3. Thermo Fisher Scientific Phadia
 4. Swedish Orphan
 5. Lantbrukarnas Ekonomi
 6. Skogforsk
 7. Galderma Q-Med
 8. IVL Svenska Miljöinstitutet
 9. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
 10. Cepheid

Myndighet med flest anställda naturvetare

 1. Jordbruksverket
 2. Flera länsstyrelser
 3. Naturvårdsverket
 4. Livsmedelsverket
 5. Skogsstyrelsen
 6. Folkhälsomyndigheten
 7. SMHI
 8. Kemikalieinspektionen
 9. Skogsstyrelsen
 10. Polismyndigheten (Nationellt forensiskt centrum)

Vanliga titlar

Statliga myndigheter: Djurskyddsinspektör/handläggare, Livsmedelsinspektör, Miljöutredare/-handläggare, Naturvårdshandläggare, Skogskonsulent, Utredare, Handläggare

Universitet och högskolor: Forskare(Scientist/Researcher), Doktorand, Forskningsingenjör, Postdoc, Professor, Universitets-/Högskolelektor

Landsting: Biomedicinsk analytiker, Dietist, Sjukhusfysiker

Privat sektor: Avdelningschef, Biolog, Chef, Djursjukskötare, Enhetschef, Gruppchef/Mellanchef, Kemist, Konsult, Laboratorieingenjör, Miljökonsult, Projektledare, Rådgivare(Advisor), SeniorScientist, Specialist/Expert, Säljare/Försäljare

Kommunal sektor: Lärare, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Miljöinspektör

Framtidsområden

En tydlig trend är att allt fler naturvetare hittar jobb inom nya arbetsområden. Ett exempel är biologer som idag arbetar i nya positioner inom miljö, klimat, hälsa, livsmedel och lantbruk. Naturvetare behövs också på mer strategisk nivå i verksamheter.

Inom läkemedelsbranschen och life science-företag har det varit mycket nedskärningar då företag har flyttat utomlands. Andelen naturvetare här har därför sjunkit med 10 procentenheter sedan 2009, men det är fortfarande ett viktigt område för många naturvetare.

Forskning och utveckling, FoU, har en fortsatt central roll för naturvetares arbetsmarknad. Sedan 2009 har andelen som ägnar sig åt forskning ökat, främst inom akademin.

Framtidsområden för naturvetare:

•    Tjänstesektorn
•    Miljö
•    Life science
•    Kemi
•    Dataanalys/IT
•    Arbetsmiljö

Källa: Naturvetarnas lönestatistik 2016

Naturvetare inom olika utbildningsgrupper

Nedan finns mer detaljerad information om hur arbetsmarknaden ser ut, tips på arbetsgivare och genomsnittlig lön för naturvetenskapliga utbildningsgrupper. Där finns även arbetsmarknadsprognoser på fem års sikt.