Frågor & svar
Avpublicerat

x 2009-09-04

Klimatforskarna är självklart livrädda för att det inte finns något "klimathot" eftersom de förstår att det innebär drastiskt nedskurna forskningsanslag. Detta gör också att de medvetet eller omedvetet ignorerar fakta som talar emot deras teorier och överdriver signifikansen i fakta som talar för.