Frågor & svar
Avpublicerat

Om bedrägeri i klimatforskningen

Ingvar Fogstam framför i ett inlägg i Naturvetare 6/2009 beskyllningar mot klimatforskare för ohederlighet och bedrägerier, men verkar ha svårt att sopa framför sin egen dörr. Michael Tjernström, professor i meteorologi, bemöter Ingvar Fogstams inlägg.
Publicerad: Uppdaterad:

Först använder Ingvar Fogstam i sin argumentation resultat som publicerades i IPCCs tredje rapport (från 2001) men kringgår med tystnad dess fjärde rapport från 2007. Den senare har ett helt separat kapitel om så kallad paleoklimat (kapitel 6), som Fogstam nog borde läsa. Sedan illustrerar han sina argument genom att jämföra klimatet i Europa med den så kallade Mann-kurvan, som är en beräkning för hela den norra hemisfären. Dessa visar olika saker och detta är som att jämföra ”äpplen och päron”.

Seriösa forskare brukar hålla sig till de senaste rönen. I det ljuset är förtjänsten idag med Manns arbete från 2001, som rönte stor uppmärksamhet då det presenterades, främst att det öppnade dörren för rekonstruktioner av klimatet för hela norra hemisfären några tusen är tillbaka. Detta var sedan tidigare inte möjligt. På det sätt som vetenskapen alltid fungerar kom därefter ett stort antal liknande försök och de flesta av dessa uppvisar skillnader jämfört med Manns ursprungliga kurva framförallt då det gäller den lågfrekventa variabiliteten. Dessa resultat kan man läsa om i IPCC AR4 från 2007.

Den så kallade hockeyklubban är alltså gårdagens nyheter och det är endast klimatskeptiker som fortfarande diskuterar den. Den seriösa vetenskapen har redan marscherat vidare och det finns nyare, bättre och mer spännande efterföljare till Mann. Dock håller Manns slutsats fortfarande: under de senaste 2000 åren har medeltemperaturen över norra hemisfären inte tidigare varit högre än idag och förändringen under de senaste 100 åren är oöverträffad.

Vidare är svängningar i klimatet för en begränsad region, som Europa, alltid större än för hela hemisfären och det är dessutom väl känt att varma perioder för någon region ofta kompenseras av samtidiga kalla för något annat longitudband. Detta beror i huvudsak på den storskaliga atmosfäriska cirkulationen. Det är alltså först då man betraktar hela hemisfären, eller helst hela globen, och för längre tid som man kan dra slutsatser om verkliga klimatförändringar som inte bara är en regional omfördelning av värme eller resultatet an systemets inneboende kaos.
Endast den djupt okunnige tror fortfarande att klimatforskare är omedvetna om de naturliga klimatförändringar på alla tidsskalor som vår planet genomgått – och genomgår. Det är ju just klimatforskningen som gett oss denna kunskap, och samspelet mellan så kallad paleoklimatologisk forskning och klimatmodellering är större idag än någonsin tidigare. Det är också just denna nya kunskap som ger orsak till oro då vi betraktar utvecklingen under de senaste decennierna.
Man kan undra om Fogstam är så okunnig – eller om han har en annan agenda?

 

Bilden:

Figur 6.10 ur kapitel sex i IPCC AR4 som visar ett antal olika klimatrekonstruktioner nästan 1300 år tillbaka i tiden. Under denna är en statistisk sammanställning av alla dessa, och överst en sammanställning av instrumentella data för de senaste 150 åren.

Ladda ner bilden som pdf

 

Michael Tjernström
professor i meteorologi,  Bert Bolins centrum för klimatforskning,
Stockholms universitet

Kommentarer

Peo 2009-10-13

Är ni verkligen naturvetare, ni som argumenterar emot en uppvärmning av jordklotet? Har ni varit ute i naturen tillräckligt mycket för att få en känsla för vad som händer där...? Hur man än argumenterar så kvarstår faktum; det blir varmare i atmosfären o det leder till intensivare cirkulationer av vädersystemen, extremare väder och nedsmältning av istäckena. Hur kan vi göra något åt det? Jo, genom att minska på de växthusgaser som vi själva rår över. Är det så svårt att förstå?

Fredrik L 2009-09-17

Ytterligare ett bevis för att IPCC handlar om politik och ej vetenskap. Bifogar en länk till ett arbete från Alekletts grupp där man visar att IPCC grovt överskattar den mängd kol/olja/gas som finns i världen. Och detta gör de i SAMTLIGA 40 projektioner. http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/Sivertsson_Thesis.pdf

Kim Bergström 2009-09-10

Några frågor Jan: Du menar alltså att du har någon sorts bevis för att "MWP" var ett globalt fenomen? Om nu AGW vore så fel, varför visar det sig då att IPCC missar _i underkant_ på allt fler indikatorer? Ett exempel är de tre tyska handelsfartyg som när jag skriver detta är på väg till Japan via Nordostpassagen. Det har aldrig hänt förr att passagen använts som handelsrutt. Nu är redarna inte dummare än att de förstår vilka pengar de kan tjäna på den mycket kortare vägen till Asien som öppnats.

Magnus Westerstrand 2009-09-10

Mer om det så kallade Stockholmsinitiativet och Stilbs kan ni läsa här: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/search/label/stockholmsinitiativet Som ni ser är de inga att ta på orden. Jag har än inte sett några vetenskapliga argument som gör att alla vetenskapliga akademier i världen behöver ändra ståndpunkt... alltså att huvuddragen hos IPCC var korrekta. Sedan dess har bilden snarare förvärrats än lindrats: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/04/ny-klimatvetenskap-20062009.html Mer om den så kallade hockeyklubban kan i läsa här: http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2009/05/odod-hockeyklubba.html Michael Tjernström har i princip rätt.

Peter Stilbs 2009-09-08

Jag glömde kommentera Tjärnströms spektakulära självmål ovan: "Den så kallade hockeyklubban är alltså gårdagens nyheter och det är endast klimatskeptiker som fortfarande diskuterar den. Den seriösa vetenskapen har redan marscherat vidare och det finns nyare, bättre och mer spännande efterföljare till Mann. " Mann-kurvan var huvudillustration på hans egen institutions (MISU) webbsida ända till i våras, när utomstående på nytt påpekade absurditeten (själv gjorde jag det för ett år sedan till webbansvarig på MISU - vilket helt ignorerades). Tänk dessutom att föredra och notoriskt försvara den ideologiska Hockeyklubban framför de mätningar av temperaturen som redan då fanns att tillgå via rekonstruktion av temperaturprofiler i borrhål i berg runtom i världen (Deming et al. och exempelvis Bemeshko, D., V.A. Schapov, Global and Planetary Change, 2001) och i Grönländsk glaciäris (Dahl-Jensen et al. - se Science, Oktober 1998, vol 282, sid 268-271 "Past Temperatures Directly the Greenland Ice Sheet"). Båda dessa visar en helt annan bild än den som Tjerrnström och hans kollegor ännu hådnackat håller fast vid - dvs en mycket tydlig värmeperiod ca 800-1300 och en lika tydlig "little ice age" seklen därefter.

Jan Lindström 2009-09-06

Tröttnar de aldrig, alarmisterna som har det som levebröd att hålla AGW-hypotesen vid liv? Mann-kurvan är fortfarande intressant av den enkla anledningen att den innehöll stora portioner rent bedrägeri och riktig låg-vatten-forskning. De finns rekonstruktioner som visar tvärtemot vad Michael Tjernström påstår. Speciellt de som inte använder sig av träd-rings-proxy (en mycket tveksam metod). De flesta forskningsresultat (över 800 artiklar) hittills visar på en MWP som var varmare än idag. Det betyder i och för sig inget eftersom MWP enligt AGW-hypotesen inte var ett "globalt" fenomen. Dvs. överlappande regionala fenomen råkade vara i fas. Dock borde Michael T borde ta till sig den senare forskningen som helt klart visar att den förmodade positiva återkopplingen på 2-3 ggr för CO2 inte är korrekt. (Alla etablerade modell-scenarior med skräckvisioner bygger på detta). DET är pudelns kärna. Forget the rest. Nej, allt handlar om politik, inte vetenskap. Fundera en stund över varför alltid Kina och Indien nämns i CO2-förhandlingarna. Fundera sedan igen hur man ska stå emot deras konkurrens utan att slakta fri-handelnskon?

Mats Frick 2009-09-05

Tack Michael för att du tar dig tid att bemöta dessa villfarelser.

Sverker Edvardsson 2009-09-05

Anklagelserna och metodiken mellan AGW:are och klimatskeptiker är exakt likadan. Man visar ofta resultat som stöder ens egen åsikt. För att hitta sanningen bör man själv söka och läsa in sig inom den vetenskapliga literaturen. Först då kan man rimligtvis göra en bedömning om det egentliga läget i klimatdebatten. Jag är docent i fysik och har gjort just denna inläsning. Min slutsats är att man fortfarande inte kan dra några säkra slutsatser. Jag inväntar med spänning medeltemperaturens utveckling de närmaste 10 åren. Hur detta kommer utveckla sig blir för mig avgörande. Att helt förlita sig på simuleringar i datorer (grundade på de de fåtalet klimatfaktorer vi känner till idag) tror jag man ska tolka med mycket stor försiktighet. De senaste 10-12 åren har uppvärmningen slutat vilket inte stämmer bra med AGW, något som verkar oroa på en del håll. Om AGW ska bemöta mig, gör då det på det jag skrivit. Inte massa trams om konsensus och anknytning till oljeindustrin. Tack!

Lars Kamél 2009-09-05

Michael Tjernström låtsas inte om att det finns övertygande bevis för att Mannkurvan, eller Hockeyklubban, var resultatet av en kombinatoin ett tvivelaktigt val av proxydata och felaktiga analysmetoder. Speciellt var det trädringar från Pinus Longeava som hade hockeyklubbsformen, och på grund av de felaktiga metoderna kom dessa att totalt dominera slutresultatet. Och detta trots att de forskare som var uppe i bergen och borrade fram trädringsmaterialet konstaterade att de var olämpliga som temperaturindikatorer! Alla de publikationer som därefter har kommit och påstås vara obeorende och påstås visa att 1990-talet var det varmaste årtiondet på ettusen eller tvåtusen år, är inte alls oberoende! Hela tiden dyker namn från en liten grupp av forskare upp och hela tiden dyker vissa proxydata upp. Ofta är trädringar viktiga i materialet, men att trädringar ofta tyder på avkylning de senaste årtionden brukar det talas tyst om. Det händer att trädringskurvor huggs av omkring år 1960 för att diagrammen inte ska se så konstiga ut. Nej, jag påstår inte att det har blivit kallare de senaste årtiondena. Men trädringar är nog inte (alltid) så bra temperaturindikatorer. Det mest anmärkningsvärda med kapitlet om paleoklimat i IPCC:s senaste rapport, AR4, är väl att det försöker göra all berättigad kritik mot Mannkurvan betydelselös. Att uppenbara felaktigheter i publikationer, som tidigare rapporter ansåg vara viktiga, inte erkänns, ger ju inte direkt ett bra intryck. "Seriösa forskare brukar hålla sig till de senaste rönen." skriver Tjernström. Så bra då. Då har han säkert tagit till sig de senaste rönen om mängden vattenånga inte ökar i troposfären i den takt som klimatmodellerna förutsäger, att Svensmark med kollegor har funnit nya bevis för att kosmisk strålning har stor påverkan på väder och klimat, och Lindzéns många publikationer som visaroch att klimatkänsligheten är liten. För att inte tala om att det är flera år sedan vare sig yttemperaturer, troposfärstemperaturer eller värmeinnehållet i världshaven ökade. Allt detta är resultat som strider mot den koldioxidhypotes som Tjernström brukar hävda är sann (Den enda sanningen?). Bryr man sig om vetenskapen, inser man att koldioxidhypotesen sannolikt är falsk. Så enkelt är det egentligen.

Peter Stilbs 2009-09-05

Alla dessa proxy-rekonstruktioner ... de går ut på att söka återskapa forna tiders saknade verkliga data från något som man kanske tror kan ha något samband med dem. För hockeyklubban var det en liten serie trädringsdata, som Mann och medarbetare med en dessutom inkompetent felaktig databehandling förvandlade till temperaturer, som sen skarvades ihop med verkliga termometerdata. Mann återkom nyss med "stormintensiteter" mot bottensedimentmönster. Och sen har vi MÄNGDER CO2 eller metan i glaciäris - som man helt godtyckligt översatt till forna ATMOSFÄRISKA HALTER, genom en likadan skarvning. Och folk tror på detta.

Börje Sandquist 2009-09-04

Den skandalösa hockeyklubban publicerades efter författarnas egen granskning som en översikt över HELA jordens medeltemperatur under det senaste milleniet, trots att diagrammet grundade sig på mätningar av årsringarna på diverse utvalda amerikanska träd. Den trycktes i färg på sista helsidan av sammanfattningen för "policymakers". Avsikten var att bli av med den medeltida uppvärmningen som argument för att klimatet alltid varierat. "We have to get rid of the MGW" som fältropet var. Detta tillsammans med Santers diagramfusk i Nature 1997, publicerat i exakt avpassad tid just före Kyotoförhandlingarna var det som gjorde att jag själv förstod att i klimatpropagandan finns visst en hel hundflock begravda. Santor visade bara den del av ett diagram med temperaturmätningar i troposfären som åskådliggjorde en kraftigt stigande tendens. hade hela diagrammet, 1957 - 1997 om jag inte minns fel, tagits med hade det inte funnits någon tendens. Om jag sedan adderar larmande om naturliga iskalvningar, men totaltystnad om växande antarktiska ismassor, larmande om icke utrotningshotade isbjörnar, panikrapportering om stigande havsnivåer (från 1 till 7 meter) vilka inte alls stiger, larm om tunna ettårsisar i Arktis, total tystnad om nya mätningar som visar att dessa isar är dubbelt så tjocka som man uppgivit, ja till slut blev det för mycket och jag måste, trots begränsad kunskap, konstatera att AGW-larmen som vi tvångsmatats med i ett decennium är falska. Lägg sedan till att koldioxidhalten stiger, men inte temperaturen så ser ju en lekman som jag att det är något med hypotesen om ökande mängd vattenånga i luften ledande till ytterligare ökad temperatur, det är något med en hypotesen som inte stämmer. 1998 var varmaste året på länge. Då borde nästa år bli ännu varmare och nästa år ännu varmare p g a det osv. Icke blev det så. Fusk med statistik, klimatmodelleringar sedan 1980-talet som hela tiden gissar fel (för mycket värme), idiotiska åtgärder (etanol, vindkraft, koldioxiglagring, järnfilspån över världshaven, rymdspeglar för att rikta bort solljuset etc) och hysterisk larmrapportering utan grund… Allt förtroende för miljöpartier, greenpeace,WWF, Naturvårdsverket, politiker som jamsar med totalt borta. Och det sprider sig, sakta men säkert. Börje Sandquist

Intelligent 2009-09-04

Tre kategorier tjänar på AGW: Media (journalister). Politiker(skattebas). Anslagslängtande forskare. De sist nämnda bygger sin forskning på datormodeller!! Vem skulle lita så blint datormodeller i annat fall? Förr sa man; skit in - skit ut, samma gäller fortfarande! Kan modellerna simulera Lilla istiden? Nej! Så de är skräp........... Intelligent

Tage Andersson 2009-09-04

Som framgår av bilden i Tjernströms inlägg visar de olika rekonstruktionerna av de senaste seklens hemisfära temperaturer stor spridning. Egentligen föga överraskande, eftersom de bygger på indirekta temperaturindikatorer, s.k. proxies. Dessa har ett gemenskapt: de visar en svag korrelation med luftens temperatur. Genom att jämföra rekonstruktionerna med de senaste 150 årens direkta temperaturmätningar drar Tjernström slutsatsen att hemisfärtemperaturen nu är högre. Detta är att jämföra äpplen med päron. Inte nog med det. Tjernström försäkrar att tidsderivatan, dvs förändringen med tiden, nu är större än tidigare.

x 2009-09-04

Klimatforskarna är självklart livrädda för att det inte finns något "klimathot" eftersom de förstår att det innebär drastiskt nedskurna forskningsanslag. Detta gör också att de medvetet eller omedvetet ignorerar fakta som talar emot deras teorier och överdriver signifikansen i fakta som talar för.

Svempa 2009-09-04

Uppenbarligen har inte Michael T följt med i de senaste årens forskning. Tesen om att CO2-ökningarna styr temperaturerna är numera motbevisad, och man vet att det är helt andra mekanismer som dominerar klimatfrågan. Därmed inte sagt att CO2-halten i atmosfären är utan verkan - det är bara det att dess påverkan är obetydlig. Dessutom gynnas jordbruket av högre CO2-halter och det vore önskvärt att ökningen fortsatte, till att börja med mot 500 ppm.

robert 2009-09-04

Fogstam's inlägg sknade tyvärr förväntad nivå av en välutbildad person. Jag tolkar hans inlägg som att är man intelligent förstår man att "klimathotet" är en bluff. Sen när har intelligens med saken att göra! Det finns intelligenta och mindre intelligenta människor inom alla områden med flera "åsiktsläger". Rent grafiskt såg ju kurvorna i hans inlägg olika ut, men dom visade ju olika saker på olika skalor ! Tyvärr är tonen i nästan alla klimatskeptiska inlägg likartade - man hänvisar till allt utom vetenskpliga fakta !

Håkan 2009-09-04

Mycket bra Mikael! Synd bara att dessa mossiga skeptiker är fullständigt immuna mot alla typer av argument utom dem som "bevisar" det som de vill tycka, upphittade i bråten på vetenskapens bakgårdar.

Amelie Sahlin 2009-09-04

Tack!

Johan Ahlgren 2009-09-03

Underbar replik!
Kommentera