Frågor & svar
Avpublicerat

Peo 2009-10-13

Är ni verkligen naturvetare, ni som argumenterar emot en uppvärmning av jordklotet? Har ni varit ute i naturen tillräckligt mycket för att få en känsla för vad som händer där...? Hur man än argumenterar så kvarstår faktum; det blir varmare i atmosfären o det leder till intensivare cirkulationer av vädersystemen, extremare väder och nedsmältning av istäckena. Hur kan vi göra något åt det? Jo, genom att minska på de växthusgaser som vi själva rår över. Är det så svårt att förstå?