Frågor & svar
Avpublicerat

Lars Kamél 2009-09-05

Michael Tjernström låtsas inte om att det finns övertygande bevis för att Mannkurvan, eller Hockeyklubban, var resultatet av en kombinatoin ett tvivelaktigt val av proxydata och felaktiga analysmetoder. Speciellt var det trädringar från Pinus Longeava som hade hockeyklubbsformen, och på grund av de felaktiga metoderna kom dessa att totalt dominera slutresultatet. Och detta trots att de forskare som var uppe i bergen och borrade fram trädringsmaterialet konstaterade att de var olämpliga som temperaturindikatorer! Alla de publikationer som därefter har kommit och påstås vara obeorende och påstås visa att 1990-talet var det varmaste årtiondet på ettusen eller tvåtusen år, är inte alls oberoende! Hela tiden dyker namn från en liten grupp av forskare upp och hela tiden dyker vissa proxydata upp. Ofta är trädringar viktiga i materialet, men att trädringar ofta tyder på avkylning de senaste årtionden brukar det talas tyst om. Det händer att trädringskurvor huggs av omkring år 1960 för att diagrammen inte ska se så konstiga ut. Nej, jag påstår inte att det har blivit kallare de senaste årtiondena. Men trädringar är nog inte (alltid) så bra temperaturindikatorer. Det mest anmärkningsvärda med kapitlet om paleoklimat i IPCC:s senaste rapport, AR4, är väl att det försöker göra all berättigad kritik mot Mannkurvan betydelselös. Att uppenbara felaktigheter i publikationer, som tidigare rapporter ansåg vara viktiga, inte erkänns, ger ju inte direkt ett bra intryck. "Seriösa forskare brukar hålla sig till de senaste rönen." skriver Tjernström. Så bra då. Då har han säkert tagit till sig de senaste rönen om mängden vattenånga inte ökar i troposfären i den takt som klimatmodellerna förutsäger, att Svensmark med kollegor har funnit nya bevis för att kosmisk strålning har stor påverkan på väder och klimat, och Lindzéns många publikationer som visaroch att klimatkänsligheten är liten. För att inte tala om att det är flera år sedan vare sig yttemperaturer, troposfärstemperaturer eller värmeinnehållet i världshaven ökade. Allt detta är resultat som strider mot den koldioxidhypotes som Tjernström brukar hävda är sann (Den enda sanningen?). Bryr man sig om vetenskapen, inser man att koldioxidhypotesen sannolikt är falsk. Så enkelt är det egentligen.