Frågor & svar
Avpublicerat

Börje Sandquist 2009-09-04

Den skandalösa hockeyklubban publicerades efter författarnas egen granskning som en översikt över HELA jordens medeltemperatur under det senaste milleniet, trots att diagrammet grundade sig på mätningar av årsringarna på diverse utvalda amerikanska träd. Den trycktes i färg på sista helsidan av sammanfattningen för "policymakers". Avsikten var att bli av med den medeltida uppvärmningen som argument för att klimatet alltid varierat. "We have to get rid of the MGW" som fältropet var. Detta tillsammans med Santers diagramfusk i Nature 1997, publicerat i exakt avpassad tid just före Kyotoförhandlingarna var det som gjorde att jag själv förstod att i klimatpropagandan finns visst en hel hundflock begravda. Santor visade bara den del av ett diagram med temperaturmätningar i troposfären som åskådliggjorde en kraftigt stigande tendens. hade hela diagrammet, 1957 - 1997 om jag inte minns fel, tagits med hade det inte funnits någon tendens. Om jag sedan adderar larmande om naturliga iskalvningar, men totaltystnad om växande antarktiska ismassor, larmande om icke utrotningshotade isbjörnar, panikrapportering om stigande havsnivåer (från 1 till 7 meter) vilka inte alls stiger, larm om tunna ettårsisar i Arktis, total tystnad om nya mätningar som visar att dessa isar är dubbelt så tjocka som man uppgivit, ja till slut blev det för mycket och jag måste, trots begränsad kunskap, konstatera att AGW-larmen som vi tvångsmatats med i ett decennium är falska. Lägg sedan till att koldioxidhalten stiger, men inte temperaturen så ser ju en lekman som jag att det är något med hypotesen om ökande mängd vattenånga i luften ledande till ytterligare ökad temperatur, det är något med en hypotesen som inte stämmer. 1998 var varmaste året på länge. Då borde nästa år bli ännu varmare och nästa år ännu varmare p g a det osv. Icke blev det så. Fusk med statistik, klimatmodelleringar sedan 1980-talet som hela tiden gissar fel (för mycket värme), idiotiska åtgärder (etanol, vindkraft, koldioxiglagring, järnfilspån över världshaven, rymdspeglar för att rikta bort solljuset etc) och hysterisk larmrapportering utan grund… Allt förtroende för miljöpartier, greenpeace,WWF, Naturvårdsverket, politiker som jamsar med totalt borta. Och det sprider sig, sakta men säkert. Börje Sandquist