Frågor & svar
Vi erbjuder
Man som talar i telefon
Foto: Colourbox

Medlemsrådgivning

I medlemsrådgivningen får du råd av våra ombudsmän rörande anställningsvillkor och arbetsrätt. Vi kan även hjälpa till att tolka lönestatistik och ge tips inför lönesamtalet.

Till medlemsrådgivningen kan du vända dig med olika frågor eller om du inte vet hur du ska hantera en svår situation på jobbet. Vi ger dig rådgivning i frågor om exempelvis: 

  • Semester och tjänstledighet
  • Sjukskrivning och rehabilitering
  • Lönestatistik och löneförhandling
  • Arbetslöshet och uppsägning
  • Föräldraledighet
  • Särbehandling och diskriminering
  • Kollektivavtal för din arbetsplats
  • Naturvetarna avtalsrådgivning ger dig råd kring vad anställningsavtalet innebär för dig och hur dess villkor påverkar dig. Här kan du läsa mer om vår avtalsrådgivning

Kontakta medlemsrådgivningen på 08-466 24 80 (växel) eller radgivning@naturvetarna.se. Se våra öppettider här.

Naturvetarna har nu en något högre arbetsbelastning, därför kan det dröja lite längre innan du får återkoppling när du kontaktar oss. Söker du svar på en fråga, titta gärna i vårt forum för frågor och svar.

Om du behöver förhandlingshjälp hjälper vi dig vidare till en ombudsman med inriktning på förhandling.

Dina första tre månader som medlem

Under dina tre första månader som medlem har du rätt att ta del av medlemsrådgivningen. Däremot kan du inte ta del av arbetsrättsligt förhandlingsstöd under denna period. 

Om du har bytt till Naturvetarna från ett annat förbund och inte har något glapp mellan medlemskapen (samma princip som för inkomstförsäkringen) har du rätt till förhandlingsstöd direkt.

Senast uppdaterad: