Fråga oss här!
Vi erbjuder
Foto: Colourbox

Medlemsrådgivning

I medlemsrådgivningen får du råd av våra ombudsmän rörande anställningsvillkor och arbetsrätt. Vi kan även hjälpa till att tolka lönestatistik och ge tips inför lönesamtalet.

Till medlemsrådgivningen kan du vända dig med olika frågor eller om du inte vet hur du ska hantera en svår situation på jobbet. Vi ger dig rådgivning i frågor om exempelvis: 

 • Semester och tjänstledighet
 • Sjukskrivning och rehabilitering
 • Lönestatistik och löneförhandling
 • Arbetslöshet och uppsägning
 • Föräldraledighet
 • Särbehandling och diskriminering
 • Kollektivavtal för din arbetsplats
 • Naturvetarna avtalsrådgivning ger dig råd kring vad anställningsavtalet innebär för dig och hur dess villkor påverkar dig. Här kan du läsa mer om vår avtalsrådgivning

Kontakta medlemsrådgivningen på 08-466 24 80 (växel) eller radgivning@naturvetarna.se. Se våra öppettider här.

Naturvetarna har nu en något högre arbetsbelastning, därför kan det dröja lite längre innan du får återkoppling när du kontaktar oss. Söker du svar på en fråga, titta gärna i vårt forum för frågor och svar.

Om du behöver förhandlingshjälp hjälper vi dig vidare till en ombudsman med inriktning på förhandling.

Dina första tre månader som medlem

Under dina tre första månader som medlem har du rätt att ta del av medlemsrådgivningen. Däremot kan du inte ta del av arbetsrättsligt förhandlingsstöd under denna period. 

Om du har bytt till Naturvetarna från ett annat förbund och inte har något glapp mellan medlemskapen (samma princip som för inkomstförsäkringen) har rätt till förhandlingshjälp direkt.

Arbetslöshet och uppsägning

Om du blir uppsagd, varslad om uppsägning eller avskedad, kontakta Naturvetarnas medlemsjour  (kontaktinformation längre ned på denna sida) eller din lokala fackliga förening. De kan svara på många frågor kring uppsägningen och undersöka om den gått rätt till. 

Läs mer om vad som gäller vid uppsägning här.

Jag blir snart arbetslös, vad ska jag göra? 

Det finns olika trygghetssystem som du kan omfattas av om du blir arbetslös. Börja med att kontakta Akademikernas a-kassa. Tänk på att medlemskapet i Akademikernas a-kassa inte ingår i ditt medlemskap i Naturvetarna, utan en ansökan görs separat. Akademikernas a-kassas webbplats finns tips på vad du kan göra om riskerar att bli arbetslös. Kontakta Akademikernas a-kassa även om du har någon form av avgångsvederlag eller annan ekonomisk kompensation.

Sök ersättning från Naturvetarnas inkomstförsäkring.  Läs mer om villkoren för inkomstförsäkringen och hur du ansöker om ersättning här.

Använd Naturvetarnas karriärservice. Vi ger dig verktyg för att få fart på ditt jobbsökande genom tips på arbetsgivare, cv-coachning, karriärsamtal med mera.

Ta även reda på om du omfattas av så kallade omställningsavtal som hanteras av Trygghetsråden:

Mer information om vilket stöd som finns om du blir uppsagd kan du läsa om här. 

Tänk på att din avgift till Naturvetarna kan påverkas om du blir arbetslös. Läs mer om Naturvetarnas medlemsavgifter här.

Vad gäller om min statliga arbetsgivare ska flyttas till ny ort?

Det handlar om förmånerna och villkoren om du som statligt anställd blir arbetslös efter en omlokalisering, bland annat det stöd som sker via Trygghetsstiftelsen. Trygghetsstiftelsen ansvarar för stödet till medarbetare som omfattas av avtalet, och de förmåner som ingår i avtalet, bland annat inkomstförstärkning med mera. Läs mer på www.tsn.se

I korthet innebär detta:

En arbetstagare som väljer att inte följa med till den nya orten kan ändå komma att omfattas av avtalet, beroende på de enskilda förhållandena vid varje myndighet.

Om du som medlem har frågor om omlokalisering av den verksamhet som du jobbar inom är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning för individuellt stöd.  Naturvetarnas karriärrådgivare ger dig möjlighet att utvecklas. Vår unika rådgivning baseras på vår expertis om naturvetares möjligheter, kompetenser och arbetsmarknad. Här ser du vilka tjänster vi erbjuder. 

 • Personlig karriärrådgivning
 • Personprofilanalys
 • Kompetensutveckling
 • LinkedIn-coachning
 • Intervjucoachning
 • Karriärprofilanalys
 • CV-coachning

Klicka här för att läsa mer om alla Naturvetarnas tjänster inom karriärservice.

För arbetsgivare: Förhandlingsframställan

Arbetsgivare som ska kalla Naturvetarna till förhandling skickar förhandlingsframställan till medlemrådgivningen per mejl eller post.

Senast uppdaterad: