Fråga oss här!
Vi erbjuder
Foto: Colourbox

Medlemsrådgivning

I medlemsrådgivningen får du råd av våra ombudsmän rörande anställningsvillkor och arbetsrätt. Vi kan även hjälpa till att tolka lönestatistik och ge tips inför lönesamtalet.

Till medlemsrådgivningen kan du vända dig med olika frågor eller om du inte vet hur du ska hantera en svår situation på jobbet. Vi ger dig rådgivning i frågor om exempelvis: 

 • Lönestatistik, löneförhandling och coachning inför ditt lönesamtal
 • Semester och tjänstledighet
 • Sjukskrivning och rehabilitering

 • Arbetslöshet och uppsägning

 • Föräldraledighet

 • Särbehandling och diskriminering

 • Kollektivavtal för din arbetsplats

 • Naturvetarna avtalsrådgivning ger dig råd kring vad anställningsavtalet innebär för dig och hur dess villkor påverkar dig. Här kan du läsa mer om vår avtalsrådgivning

Kontakta medlemsrådgivningen på 08-466 24 80 (växel) eller radgivning@naturvetarna.se. Se våra öppettider här.

Om du behöver förhandlingshjälp hjälper vi dig vidare till en ombudsman med inriktning på förhandling.

Dina första tre månader som medlem

Under dina tre första månader som medlem har du rätt att ta del av medlemsrådgivningen. Däremot kan du inte ta del av arbetsrättsligt förhandlingsstöd under denna period. 

För arbetsgivare

Arbetsgivare som ska kalla Naturvetarna till förhandling skickar förhandlingsframställan till medlemrådgivningen per mejl eller post.

 

Vanliga frågor och svar

Sjukskrivning och rehabilitering

På sidan för sjukskrivning hittar du information vad som gäller om du blir sjuk. Du finner information om ersättning, arbetsgivarens ansvar, arbetsskada/arbetssjukdom, stress och utmattning samt rehabilitering.

Arbetslöshet och uppsägning

Om du blir uppsagd, varslad om uppsägning eller avskedad, kontakta Naturvetarnas medlemsjour  (kontaktinformation längre ned på denna sida) eller din lokala fackliga förening. De kan svara på många frågor kring uppsägningen och undersöka om den gått rätt till. 

Läs mer om vad som gäller vid uppsägning här.

Jag blir snart arbetslös, vad ska jag göra? 

Det finns olika trygghetssystem som du kan omfattas av om du blir arbetslös. Börja med att kontakta Akademikernas a-kassa. Tänk på att medlemskapet i Akademikernas a-kassa inte ingår i ditt medlemskap i Naturvetarna, utan en ansökan görs separat. Akademikernas a-kassas webbplats finns tips på vad du kan göra om riskerar att bli arbetslös. Kontakta Akademikernas a-kassa även om du har någon form av avgångsvederlag eller annan ekonomisk kompensation.

Sök ersättning från Naturvetarnas inkomstförsäkring.  Läs mer om villkoren för inkomstförsäkringen och hur du ansöker om ersättning här.

Använd Naturvetarnas karriärservice. Vi ger dig verktyg för att få fart på ditt jobbsökande genom tips på arbetsgivare, cv-coachning, karriärsamtal med mera.

Ta även reda på om du omfattas av så kallade omställningsavtal som hanteras av Trygghetsråden:

Mer information om vilket stöd som finns om du blir uppsagd kan du läsa om här. 

Tänk på att din avgift till Naturvetarna kan påverkas om du blir arbetslös. Läs mer om Naturvetarnas medlemsavgifter här.

Vad är arbetsbrist?

En arbetsbrist kan inledas då arbetsgivaren har behov av att förändra verksamheten. Det innebär inte att det är brist på arbetsuppgifter. Arbetsbrist är en lagteknisk term. Till arbetsbrist räknas egentligen allt som inte är personliga skäl, det vill säga allt som hänför sig till själva organisationen och inte till enskilda arbetstagare. Eftersom arbetsgivaren själv leder och fördelar arbetet är det också denne som ensam gör dessa bedömningar. Arbetsdomstolen ifrågasätter så gott som aldrig arbetsgivarens ekonomiska bedömningar. Notera att arbetsbrist alltså inte nödvändigtvis förutsätter någon egentlig brist på arbete.

När en arbetsbristförhandling inleds är det den lokala föreningen som ansvarar för förhandlingarna fram till uppsägning. Som medlem är det bra att ha kontakt med lokalföreningen under pågående förhandling på arbetsplatsen då det till exempel kan behövas kontroll av arbetsbeskrivningar, uppdaterade CV:n.

Du kan läsa mer om olika typer av uppsägning här.

Vad har jag för uppsägningstid?

Din uppsägningstid regleras i första hand av ditt anställningsavtal. Om det inte regleras där, kan du läsa i er arbetsplats kollektivavtal om ni har ett sådant. Om din arbetsplats saknar kollektivavtal så är det Lagen om anställningsskydd (LAS) som reglerar din anställningstid. Exakt hur lång uppsägningstid som gäller beror på vilken typ av anställning du har.

Läs mer om olika anställningsformer här.

Vilken lön har jag rätt till?

Du har inte rätt till någon särskild lönenivå. I de kollektivavtal som Naturvetarna tecknar ska lönen baseras på din kompetens, ditt ansvar och din prestation. I det årliga lönesamtalet ska lönen sättas utifrån dessa parametrar.  Naturvetarnas lönestatistik kan användas som vägledning om i vilket lönespann du ska ligga, men det är inget facit. Använd den för att sätta mål, men dina argument ska baseras på ditt arbete.

Läs mer om lön på våra lönesidor.

Löneförhandlar Naturvetarna för mig?

Nej det gör vi inte. Däremot är du välkommen att förbereda dig inför samtalet med en av våra coacher, läs om coachning i lönesamtal. På sidan Lönesamtalet finner du tips och vad du ska tänka på före, under och efter samtalet. Lönestatistik samt inloggning till Saco lönesök hittar du på denna länk.

Det finns ett undantag där vi förhandlar medlemmars löner: inom Svenska Kyrkans avtal. Anledningen är att detta finns som alternativ i löneavtalet, och vissa arbetsgivare har inte möjlighet till lönesättande samtal.

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Semesterlagen ger 25 dagar, semesterdagar utöver detta regleras antingen i ditt enskilda anställningsavtal om företaget saknar kollektivavtal, annars regleras vanligen semesterdagar i kollektivavtal.

Läs mer om ledigheter här.

Frågor om tjänstledighet

Har jag rätt att vara tjänstledig?

Det finns ingen laglig rätt till tjänstledighet. Om du arbetar inom staten har du dock rätt att vara tjänstledig för att prova på ett annat arbete inom staten. Du kan dock alltid fråga din arbetsgivare om det är möjligt att få tjänstledigt, men då ska du vara medveten om att de kan tolka detta som att du ser dig om efter annat jobb.

Tjänstledig för studier

Du har enligt studieledighetslagen rätt att få tjänstledigt från din anställning för att studera. För att få rätt till studieledighet krävs att du vid ledighetens början har varit anställd i minst sex månader eller tolv månader under de senaste två åren.

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp tidpunkten för ledigheten upp till sex månader utan att det krävs samtycke från den lokala fackliga föreningen. Om arbetsgivaren vill göra detta ska både arbetstagaren och den lokala fackliga organisationen genast meddelas uppskovet och skälet till detta. Facket har rätt till överläggning om uppskovet ifall du begär detta inom en vecka.

Statligt anställda kan få behålla hela eller en viss del av lönen för studier som är betydelsefull för verksamheten enligt Villkorsavtal-T.

Tjänstledig för att starta företag

Du har rätt enligt lag att vara tjänstledig i 6 månader för att bedriva näringsverksamhet.

Läs mer om tjänstledighet här.

Frågor om föräldraledighet

Hur länge har jag rätt att vara föräldraledig?

Båda föräldrarna får totalt 480 dagar föräldrapenning. 60 dagar är viga åt respektive förälder, de resterande 260 dagarna får man fördela hur man vill.

Kan min arbetsgivare neka mig att vara föräldraledig?

För att utnyttja din rätt till att vara föräldraledig ska du anmäla det till din arbetsgivare minst 2 månader före eller så snart som möjligt. Om du arbetar inom kommun eller landsting skall anmälan ske 3 mån innan föräldraledigheten. Du ska då också ange hur länge du planerar att vara ledig.

Vad menas med ledighetsperioder för föräldralediga?

När du exempelvis är föräldraledig en måndag, jobbar tisdag och sen är föräldraledig onsdag räknas detta som att du varit föräldraledig i två perioder. Enligt lag har du endast rätt att vara föräldraledig i totalt tre perioder per år.

Läs mer om föräldraledighet här.

Särbehandlad eller diskriminerad?

Vad gör jag om jag känner mig särbehandlad eller diskriminerad?

Kontakta Naturvetarnas medlemsjour för att diskutera hur vi kan gå vidare. För att vi ska kunna driva ett ärende krävs att det som hänt omfattas utav någon av de sju diskrimineringsgrunderna som är:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Om du som exempelvis är föräldraledig behandlas annorlunda på grund av detta räknas det som särbehandling.

Vad gäller om min statliga arbetsgivare ska flyttas till ny ort?

Det handlar om förmånerna och villkoren om du som statligt anställd blir arbetslös efter en omlokalisering, bland annat det stöd som sker via Trygghetsstiftelsen. Trygghetsstiftelsen ansvarar för stödet till medarbetare som omfattas av avtalet, och de förmåner som ingår i avtalet, bland annat inkomstförstärkning med mera. Läs mer på www.tsn.se

I korthet innebär detta:

En arbetstagare som väljer att inte följa med till den nya orten kan ändå komma att omfattas av avtalet, beroende på de enskilda förhållandena vid varje myndighet.

Om du som medlem har frågor om omlokalisering av den verksamhet som du jobbar inom är du välkommen att kontakta vår medlemsrådgivning för individuellt stöd.  Naturvetarnas karriärrådgivare ger dig möjlighet att utvecklas. Vår unika rådgivning baseras på vår expertis om naturvetares möjligheter, kompetenser och arbetsmarknad. Här ser du vilka tjänster vi erbjuder. 

 • Personlig karriärrådgivning
 • Personprofilanalys
 • Kompetensutveckling
 • LinkedIn-coachning
 • Intervjucoachning
 • Karriärprofilanalys
 • CV-coachning

Klicka här för att läsa mer om alla Naturvetarnas tjänster inom karriärservice.

Jag vill söka nytt jobb, hur kan Naturvetarna stötta mig?

Söker du jobb eller vill utvecklas i din nuvarande position? Via Naturvetarna har du CV-, LinkedIn- och intervjucoachning. Du har också verktyg som hjälper dig till ökad självkännedom och att finna en karriärväg som passar dig. Läs mer här www.naturvetarna.se/karriar.

www.naturvetarna.se/arbetsmarknad finner du information om naturvetares arbetsmarknad och tips på arbetsgivare.

Kom förberedd till lönesamtalet. På www.naturvetarna.se/lon finner du lönestatistik och kan boka coachning inför lönesamtalet.

Dags att skriva kontrakt? Checka av att du har koll på vad som ska finnas i kontraktet. Läs mer på www.naturvetarna.se/checklista-infor-nya-jobbet/.

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies