Fråga oss här!
Vi erbjuder

Inkomstförsäkring

Vår inkomstförsäkring kompletterar a-kassan och tryggar din inkomst om du skulle bli arbetslös. Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap.

Naturvetarnas inkomstförsäkring kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av din a-kassegrundande inkomst i 150 ersättningsdagar. Inkomstförsäkringen ersätter inkomster upp till 100 000 kronor i månaden, vilket ger maximalt 80 000 kronor brutto i månaden i ersättning.

Viktigt komplement

Om du endast är med i a-kassan får du 80 procent av maximalt 25 025 kronor i månaden de första 100 dagarna vid arbetslöshet, alltså maximalt 20 020 kronor före skatt. Inkomstförsäkringen är alltså ett viktigt komplement till a-kassan.

På Inkomstförsäkringens webbplats kan du räkna ut vad du får i ersättning.

Villkor

För att du ska få ersättning från Inkomstförsäkringen behöver du uppfylla ett antal villkor. Bland annat: 

För att omfattas av Naturvetarnas Inkomstförsäkring måste du ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader. Om du har omfattats av ett annat förbunds inkomstförsäkring kan den tiden tillgodoräknas i kvalificeringstiden, förutsatt att perioden ligger i direkt anslutning till inträdet i Naturvetarna. 

Läs mer om alla villkor för ersättning på Inkomstförsäkringens webbplats.

Teckna en tilläggsförsäkring

Tilläggsförsäkring tid

Vill du förlänga inkomstförsäkringens ersättningstid kan du teckna en frivillig tilläggsförsäkring. Den förlänger skyddet med ytterligare 180 ersättningsdagar. Försäkringspremien varierar med din inkomst. Högsta inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen är 60 år. Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller till och med månadsskiftet innan man fyller 65 år.

Läs mer om och teckna tilläggsförsäkring tid på Inkomstförsäkringens webbplats. 

Tilläggsförsäkring lön

Med Tilläggsförsäkring lön kan du utöka det skydd som du har via din gemensamma inkomstförsäkring med upp till 60 000 kronor per månad. Detta innebär att du, tillsammans med a-kassa, som mest kan få 80 procent av 160 000 kronor brutto.

Läs mer om och teckna tilläggsförsäkring lön på Inkomstförsäkringens webbplats. 

Ansökan om ersättning

För att ansöka om ersättning från Naturvetarnas inkomstförsäkring fyller du i en blankett på inkomstförsäkringens webbplats

Senast uppdaterad: