Fråga oss här!
Vi erbjuder

Geosektionen

Geosektionen är en sammanslutning av geologer och andra geovetare inom Naturvetarna. Geosektionen verkar för att skydda och stödja den geologiska professionens intressen och att dagens och morgondagens Europa ansvarsfullt utnyttjar jordens naturresurser.

Medlemskapet kostar 10 kr per månad och förutsättningen är att du är medlem i Naturvetarna. Du kan även vara medlem som student vilket är gratis första året.

Vad gör Geosektionen?

Geosektionen arbetar i generellt för geovetares synlighet och tillämpbarhet på och för arbetsmarknaden. Vi vill att geologi och geovetenskap ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen, bland annat genom att tjänster inriktade mot geologer och geovetare finns på till exempel kommuner och länsstyrelser. Vi vill bidra till att gruvindustrin i Sverige fortsätter att vara livskraftig och långsiktigt hållbar. Vi har örat mot marken för att lyssna av vad som sker i samhället och på politisk nivå avseende geologiska frågeställningar. Detta kan gälla allt från förnybar energi till infrastrukturella ställningstaganden.

Vi har några fokuspunkter som vi lägger lite extra krut på och de är:

  • Att kunskaper om geologi och geovetenskaper sprids – redan i skolan.
  • Att geologi- och geovetenskapsutbildningar bättre ska anpassas till arbetsmarknaden.
  • Att stärka kontakterna mellan geologer och geovetare, nationellt såväl som internationellt.

Geosektionens årsmöte 2020

Aviserat möte 17/4 på Stockholms Universitet ställdes in på grund av smittorisk med Covid-19 och Geosektionens årsmöte hölls på grund av Coronakrisen för första gången helt digitalt via Skype. Planerade aktiviteter (föredrag, Geopub i samarbete med Geologklubben SU och en exkursion Förbifart Stockholm) kan förhoppningsvis delvis genomföras som separat evenemang under hösten.

EFGs sysselsättningsenkät/EFG Employment Survey

EFG, European Federation of Geologists genomför just nu sin årliga enkät om europeiska geovetares anställningssituation och arbetsområden. Resultatet kommer att publiceras på EFGs hemsida www.eurogeologists.eu. Enkäten nås via denna länk och tar ca 10 minuter att genomföra. Man kan vara anonym. https://bit.ly/34yUDil.

EFG employment survey 2020.jpg

In the annual EFG Employment Survey, the European Federation of Geologists (EFG) aims at taking a snapshot of the current labour market for geologists in Europe and beyond. To help us produce a comprehensive report about the evolution of our profession, we would appreciate if you could take our short survey. This report will be published later this year and provide a clear overview of work opportunities in Europe, helping (future) geoscientists to orientate their studies or career decisions and providing professional associations with a steer on which services to offer to their members. The survey is available here and answering it will take you approximately 10 minutes: https://bit.ly/34yUDil.

Årets geolog

Årets Geolog är ett pris som delas ut en gång om året och som består av en vinstsumma på 25 000 kr. För att utses ska man på ett positivt och förtjänstfullt sätt flyttat fram geologins position i samhället.

Emma Rehnström får Årets Geolog 2020 för sitt arbete med att popularisera geologi genom föredrag, exkursioner, framtagande av utställningar och informationsmaterial, inte minst inom ramen för arbetet med Geopark Skåne. Läs mer om Emma Rehnström.

Årets Geolog 2020 hålls den 11 november på SGU i Uppsala i samarbete med Geologiska Föreningen och SGU. Program för SGUs F&U-dag samt anslutande prisutdelningar, föredrag och middag som arrangeras av Geosektionen och Geologiska Föreningen kommer under hösten. (Reservation för ändringar avseende smittskyddsrekommendationer för Covid-19.)

Geosektionen deltar även årligen i Geologins Dag och arrangerar regelbundet en offentlig temadag kring ett aktuellt geovetenskapligt ämne (naturkatastrofer, naturresurser, klimat etc.), detta för att åskådliggöra behovet av geologi och geovetenskap i samhället. 

Läs mer om Geologins dag på deras webbplats www.geologinsdag.se

European Federation of Geologists

Geosektionen är en aktiv medlem av European Federation of Geologists, EFG, som representerar över 30 000 geologer i Europa.

Här kan du ladda broschyren "Vad är en europageolog".

Läs mer om European Federation of Geologists på deras hemsida. 

Vill du vara med och påverka din egen och andra geologers/geovetares framtid?

Geosektionen är alltid i behov av nya idéer och engagerade människor. Ansök om medlemskap redan idag.

Ta sedan gärna kontakt med någon av personerna i styrelsen och berätta vad just du brinner för. Om du hellre vill vara medlem utan att direkt engagera dig i vårt arbete så går det naturligtvis också bra – det viktiga är att du som ser geologi/geovetenskap som din framtida yrkesinriktning är medlem så att Geosektionen som helhet blir en stark röst i branschen.

Medlemsansökan professionsförening

Professionsförening: Geosektionen