Vi erbjuder

Geosektionen

Geosektionen är en sammanslutning av geologer och andra geovetare inom Naturvetarna. Geosektionen verkar för att skydda och stödja den geologiska professionens intressen och att dagens och morgondagens Europa ansvarsfullt utnyttjar jordens naturresurser.

Medlemskapet kostar 10 kr per månad och förutsättningen är att du är medlem i Naturvetarna. Du kan även vara medlem som student vilket är gratis första året.

Vad gör Geosektionen?

Geosektionen arbetar för:

  • en breddning av arbetsmarknaden för geovetare
  • att geologi och geovetenskap ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen
  • att tjänster för geologer och geovetare inrättas på kommuner och länsstyrelser
  • en livskraftig svensk gruvindustri
  • att kunskaper om geologi och geovetenskap sprids – redan i skolan
  • att geologiska frågor bevakas och drivs gentemot regering och riksdag
  • att utbildningen bättre ska anpassas till arbetsmarknaden
  • att arbetsmarknaden inom EU skall vara öppen för svenska geologer och geovetare
  • att stärka kontakterna mellan geologer och geovetare, nationellt och internationellt.

Geosektionen deltar i INTRAW: International Cooperation on Raw Marerials, som är ett projekt inom ramen för EU:s Horizon 2020-program.

Årets geolog

Elisabeth Einarsson gör geologin tillgänglig och spännande för barn och den breda allmänheten. För det har hon tilldelats utmärkelsen Årets geolog 2018 av Geosektionen inom Naturvetarna. Läs mer här. 

Geosektionen deltar även årligen i Geologins Dag och arrangerar regelbundet en offentlig temadag kring ett aktuellt geovetenskapligt ämne (naturkatastrofer, naturresurser, klimat etc.), detta för att åskådliggöra behovet av geologi och geovetenskap i samhället. 

Vi håller Årets Geolog-dagen på SGU i Uppsala den 8/11 med start kl 15. Programmet varar till ca kl 18 därefter följer mingel och sedan en middag som man anmäler sig till. Läs hela programmet här. 

Läs mer om Geosektionen på deras webbplats www.geona.se

European Federation of Geologists

Geosektionen är en aktiv medlem av European Federation of Geologists, EFG, som representerar över 30 000 geologer i Europa.

Här kan du ladda broschyren "Vad är en europageolog".

Medlemsansökan professionsförening

Professionsförening: Geosektionen

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies