Fråga oss här!
Vi erbjuder

Geosektionen

Geosektionen är en sammanslutning av geologer och andra geovetare inom Naturvetarna. Geosektionen verkar för att skydda och stödja den geologiska professionens intressen och att dagens och morgondagens Europa ansvarsfullt utnyttjar jordens naturresurser.

Medlemskapet kostar 10 kr per månad och förutsättningen är att du är medlem i Naturvetarna. Du kan även vara medlem som student vilket är gratis första året.

Besvara the Geoscientists Employment Survey. European Federation of Geologists, EFG, som representerar över 30 000 geologer i Europa, behöver fler som besvarar the Geoscientists Employment Survey. Besvara enkäten senast den 31 oktober.   

Vad gör Geosektionen?

Geosektionen arbetar i generellt för geovetares synlighet och tillämpbarhet på och för arbetsmarknaden. Vi vill att geologi och geovetenskap ska bli en naturlig del av samhällsplaneringen, bland annat genom att tjänster inriktade mot geologer och geovetare finns på till exempel kommuner och länsstyrelser. Vi vill bidra till att gruvindustrin i Sverige fortsätter att vara livskraftig och långsiktigt hållbar. Vi har örat mot marken för att lyssna av vad som sker i samhället och på politisk nivå avseende geologiska frågeställningar. Detta kan gälla allt från förnybar energi till infrastrukturella ställningstaganden.

Vi har några fokuspunkter som vi lägger lite extra krut på och de är:

  • Att kunskaper om geologi och geovetenskaper sprids – redan i skolan
  • Att geologi- och geovetenskapsutbildningar bättre ska anpassas till arbetsmarknaden
  • Att stärka kontakterna mellan geologer och geovetare, nationellt såväl som internationell

Årets geolog

Årets Geolog är ett pris som delas ut en gång om året och som består av en vinstsumma på 25 000 kr. För att utses ska man på ett positivt och förtjänstfullt sätt flyttat fram geologins position i samhället. 

Geosektionen utsåg i år Gunnar Eriksson till Årets Geolog 2019. Priset kommer att delas ut den 14 november.

Inbjudan till priscermoni.  

Geosektionen deltar även årligen i Geologins Dag och arrangerar regelbundet en offentlig temadag kring ett aktuellt geovetenskapligt ämne (naturkatastrofer, naturresurser, klimat etc.), detta för att åskådliggöra behovet av geologi och geovetenskap i samhället. 

Läs mer om Geosektionen på deras webbplats www.geona.se

European Federation of Geologists

Geosektionen är en aktiv medlem av European Federation of Geologists, EFG, som representerar över 30 000 geologer i Europa.

Här kan du ladda broschyren "Vad är en europageolog".

Läs mer om European Federation of Geologists på deras hemsida. 

Vill du vara med och påverka din egen och andra geologers/geovetares framtid?

Geosektionen är alltid i behov av nya idéer och engagerade människor. Ansök om medlemskap redan idag.

Ta sedan gärna kontakt med någon av personerna i styrelsen och berätta vad just du brinner för. Om du hellre vill vara medlem utan att direkt engagera dig i vårt arbete så går det naturligtvis också bra – det viktiga är att du som ser geologi/geovetenskap som din framtida yrkesinriktning är medlem så att Geosektionen som helhet blir en stark röst i branschen.

Medlemsansökan professionsförening

Professionsförening: Geosektionen

Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies