Frågor & svar
Råd och stöd

Avtalsarkiv

Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) är arbetsgivarorganisation för företag inom kommun- och landstingssektorn. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting eller är helt eller delvis privatägda.

Avtalsperiod 2013-04-01 och tillsvidare

Avtalsinformation

 

Avtalsperiod 2012-04-01 till 2013-03-31

Parkering

Senast uppdaterad: