Frågor & svar
Nyheter

”Professioner inom hälso- och sjukvården blir särbehandlade”

Professioner inom hälso- och sjukvården delas in i olika kategorier, men vad händer med de som hamnar i kategorin ”övriga”?

Publicerad:

Konkurrensen om naturvetare inom hälso- och sjukvården är hög och dåliga arbetsvillkor gör att många inom hälso- och sjukvården lämnar sin arbetsplats. Förutom låga löner är många specialister osynliga när de inte tillhör en kategori som säger något om deras arbete.

– Naturvetarna anser att alla medarbetare inom vården ska tillhöra en kategori där de syns med sin kompetens. Som det ser ut nu blir de som tillhör kategorin övrigt ofta nedprioriterade när det gäller exempelvis lön och kompetensutveckling. Det är systematisk särbehandling, säger Marita Teräs, utredare på Naturvetarna.

Fler i hälso- och sjukvården måste inkluderas 

Naturvetarna jobbar för att synliggöra de små specialistprofessionerna i vården så att satsningar som görs ska gynna alla och inte bara titlarna i de största kategorierna.

– Vi har möten med regionpolitiker och lokalfackliga ombud för att påverka villkoren till det bättre. Lönerna måste höjas och genom en egen kategori tror vi att fler skulle bli inkluderade. Att känna sig sedd och uppskattad väger minst lika tungt som en bra lön, säger Marita Teräs.

Ellinor Molin

webbredaktör