Frågor & svar
Nyheter

Norrköpingsdietist 2022-10-27

För mig är det lika viktigt om inte ännu viktigare nu i svåra tider att fortsätta köpa ekologiskt och närodlat för att stötta och bibehålla de inhemska producenterna som bidrar till hållbar konsumtion. Jag vill inte handla besprutad mat som bidrar till mindre insekter och pollinerare. Jag vill inte heller ha bekämpningsmedelsrester i maten eller kvar i jorden, det är inte hållbart för mig. Vi drar istället ner på andra konton som tex köpstopp på kläder och nöjeskontot. Vi har sänkt inomhustemperaturen rejält och går med yllekläder på oss inne. Vi släcker alla lampor som tidigare lyste i onödan, nu lyser endast enstaka lampa och vi tvättar kläder och diskmaskin på natten när elen är billigare. Vi hittar på utflykter till naturen som är kostnadsfria. Vi har definitivt ändrat vår konsumtion till mer hållbart tack vare stigande priser som gjort oss motiverade att ändra på vår konsumtion.