Frågor & svar
Nyheter

Anna 2022-05-09

Nej! Däremot bör det inte finnas något krav på anställda att läsa mail eller utföra annat arbete utanför arbetstid. Arbete utanför ordinarie arbetstid bör vara självvalt (flex) eller ses som övertid enligt avtal.