Frågor & svar
Nyheter

Kiki 2021-09-10

Att arbeta utomhus har visat sig främja kreativitet och många har provat det under pandemin, t.ex. möten med promenad. Erik Herngren nämner dock inte detta. Av kommentarerna till Naturvetarnas fråga om vad vi vill ha på kontoret efter pandemin är egna rum eller att slippa kontorslandskap vanligt!