Frågor & svar
Nyheter

SL 2021-12-17

Vi har problem med lokaler för hybridmöten. Många möten ligger kvar digitala men vi har inte enskilda rum för det.