Frågor & svar
Kalender

MBL – din verktygslåda för att kunna påverka

Välkommen till en interaktiv utbildning om fackets möjlighet till inflytande på jobbet. Det gäller i allt från lönerevision till hur verksamheten ska bedrivas 

 • Startar: 2023-11-23 08:30
 • Slutar: 2023-11-23 10:00
 • Plats: Digitalt via Teams
 • Lokal:

Vi kommer att inleda med kort repetition och sedan går vi mer in på djupet i medbestämmandelagen.  

Vi går igenom följande: 

 • Din roll som förtroendevald 
 • Vem är du i en förhandling? 
 • Arbetsgivarens skyldigheter 
 • Hur en förhandling ska gå till 
 • Så funkar MBL i praktiken 
 • Vad händer om man är oense 
 • Hur kommer samverkan in i bilden? 

Utbildningsledare: Ombudsmän på Naturvetarna  

Målgrupp: Förtroendevalda inom alla sektorer  

Ett bra tips är att gå vår fackliga grundutbildning på webben.

Tänk på det här innan vi startar 

Ha gärna kameran påslagen, men mikrofonen avstängd. Vid frågor använder du ”handuppräckning” eller chatten. Sitt helst på ett ställe där du har bra uppkoppling och kan sitta ostört.  

Anmäl dig här senast 21 november!