Frågor & svar
Kalender

Dietistens arbete i vårdens samtal om bra matvanor

Livsmedelsverket har ett uppdrag att stödja primärvårdens yrkesgrupper främst läkare och sjuksköterskor i arbetet med samtal om bra matvanor. Dietister i vården kan vara en självklar och viktig part i detta arbete. 

  • Startar: 2016-11-21 09:30
  • Slutar: 2016-11-21 16:00
  • Plats: Umeå
  • Lokal: Umeå Universitet

Program

  • 09.30: Fika för de som vill (OBS anmäl)
  • 10.00: Om Livsmedelsverket och dess uppdrag att stötta vården NNR hur står de sig i tiden och i världen? Nya kostråden, arbetet före, under och efter. Specifika frågor.
  • 13.00: Lunchpaus
  • 14.00: Hur kan dietisten stötta vården i arbetet med bra matvanor utifrån primärvårdens lokala struktur och resurser. Genomgång av praktiskt stöd och material från Livsmedelsverket.
  • 16.00: Sluttid

Upplägg: Dagen vänder sig främst till dietister i primärvård, men alla dietister inom öppen och slutenvård är välkomna på förmiddagen, i mån av plats. Eftermiddagen fokuseras helt på primärvård.

Specifika frågor: Har ni frågor till Livsmedelsverket kring något speciellt ämne som ni vill få belyst, kan ni mejla dem till Inger Stevén i god tid, gärna tre veckor före mötet.

Platser:

Välkomna!
Anette Jansson och Inger Stevén (inger.steven@slv.se eller tel: 0730-480 453)

Kostnadsfritt.

Anmälan: Anmäl om du arbetar i primärvård, om du vill ha fika på morgonen och eventuella matpreferenser, till inger.steven@slv.se så snart som möjligt dock senast 1/11.

Vid stor efterfrågan kommer vi att prioritera dietister från primärvården.