Frågor & svar
Kalender

Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. 

  • Startar: 2019-10-25 09:00
  • Slutar: 2019-10-25 17:00
  • Plats: Stockholm
  • Lokal:

Gilla Jobbet startades för sätta fokus på arbetsmiljöfrågan och stärka det engagemang som finns för förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att omsätta forskningsresultat och annan expertkunskap till praktisk tillämpning och ge stöd och verktyg till målgrupperna så de kan tillämpa kunskapen på arbetsplatsen. Då kommer kunskapen till praktisk nytta.

På våra konferenser får du ta del av den senaste forskningen, utbyta erfarenheter samt få nya idéer, tips och verktyg. Alla våra aktiviteter är kostnadsfria.

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom såväl den privata sektorn som kommun- och regionssektorn.

Läs mer på https://gillajobbet.se/