Frågor & svar
Kalender

Geologins dag 2024

Geologins Dag är en nationell temadag med mål att väcka allmänhetens intresse för geovetenskap och inträffar årligen andra lördagen i september.

  • Startar: 2024-09-14 08:00
  • Slutar: 2024-09-14 20:00
  • Plats:
  • Lokal:

Geologins dag består av ett stort antal lokala evenemang för barn och vuxna från norr till söder. Läs mer om Geologins dag och se om det finns evenemang i din närhet på deras webbplats.

Temadagen drivs av den ideella föreningen Geologins dag som vill väcka nyfikenhet och visa vilken nytta kunskap om geologi och geovetenskap ger samhället. Geovetenskap påverkar oss alla, genom naturrisker som tex. skred och översvämning, men likaså genom de naturresurser som samhället använder varje dag, tex. krossberg, metaller eller dricksvatten.

Professionsföreningen Geosektionen stödjer evenemang som arrangeras i samband med Geologins Dag, då båda föreningar verkar för att sprida intresse för geovetenskap. Geosektionen genomför även regelbundet ytterligare evenemang, webbinarier och föreläsningar med aktuella geovetenskapliga teman för att väcka intresse och åskådliggöra behovet av geologi och geovetenskap i samhället.