Frågor & svar
Kalender

Nätverk för chefer

Här kan du träffa andra chefer och diskutera frågor som rör chefs- och ledarrollen. Chefer från olika branscher och professioner deltar, vilket skapar goda möjligheter till spännande utbyten av idéer och erfarenheter. Ditt engagemang är en viktig förutsättning för att nätverket ska vara levande.

  • Startar: 2020-03-26 17:00
  • Slutar: 2020-03-26 19:00
  • Plats: Göteborg
  • Lokal: Centralhuset Konferens, Nils Ericsonsplatsen 4

Så här fungerar det

Chefsnätverken är ett samarbete mellan Naturvetarna, Akademikerförbundet SSRSveriges Ingenjörer och SRAT, vilket innebär att chefer från flera olika branscher och professioner deltar. Du bjuds in till nätverk på någon av orterna nedan. Nätverkens storlek varierar; de större består ofta av mellan 20-30 personer och de mindre runt 10 personer. 

Uppstartsmöte

Naturvetarna eller ett annat förbund arrangerar uppstartsmötet. Här sätter ni ramarna för nätverket: var och hur ofta nätverket ska ses, sekretess inom nätverket samt om nya medlemmar ska välkomnas.

Ni föreslår även frågor som ni vill ta upp vid kommande nätverksträffar. Vid mötet utses en samordnare som arrangerar nästa möte, men alla deltagare har ett ansvar för att aktivt bidra till nätverkets fortlevnad. 

Ni som går med i nätverket ansvarar för träffarna efter uppstartsmötet. 

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse på denna länk senast 26 februari.