Frågor & svar
Kalender

Chefsfredag: Tillit – vår bästa tillgång!

Välkommen till en chefsfredag med Louise Bringselius, docent i organisation och ledning. Dagens tema är tillit och tillitsbaserad styrning och leding.

  • Startar: 2023-05-26 14:00
  • Slutar: 2023-05-26 15:30
  • Plats: Digitalt via Zoom eller fysiskt på High Court, Malmö
  • Lokal:

Om Chefsfredag

Chefsfredag är en kostnadsfri medlemsförmån för dig som är chef och medlem i Naturvetarna. Att fylla på med inspiration och kunskap samt utöka ditt nätverk är värdefullt. Chefsfredag arrangeras i samarbete mellan NaturvetarnaDIKFysioterapeuternaInsight ConsultingSveriges Arbetsterapeuter och Svensk Chefsförening (Akademikerförbundet SSR).

Som chefer ska vi leda mitt i en tid av stora förändringar, en omvälvandeLouiseBringselius.jpg världssituationen, ökade krav och ökad komplexitet. Hur klarar Sverige, svenska organisationer och svenska chefer detta? En av våra kanske viktigaste tillgångar är den tradition av samarbete, förankring och respekt för expertkunskap som finns på svenska arbetsplatser menar Louise Bringselius. Hon var forskningsledare i Tillitsdelegationen 2017-2019 och är docent i organisation och ledning på Lunds universitet och gästforskare vid Stockholms Handelshögskola.

Tilliten från medborgare och kunder är ett viktigt perspektiv liksom den samhälleliga tilliten människor emellan. Men tilliten inom organisationer, mellan kollegor och till ledningen är i fokus för diskussionerna om en ny ledning och styrning. Att uppföljningen av våra verksamheter allt mer präglas av rödpennor och rädslan att göra fel är en följd av systemet med New Public Management. För att skapa innovation, utveckling, ta tillvara kompetens, möta komplexitet behöver vi göra upp med den anglosaxiska styrning som varit trend sedan 90-talet. Det är viktigt att se de fördelar som vår traditionella tillit och demokratiska kultur innebär.

Hur ser chefsrollen, ämbetsmannaetos och professionens roll ut i en mer tillitsbaserad styrning och ledning? Hur jobbar man med tillit? Finns det utrymme för omdöme? Vad innebär det? Vad leder det till? Når vi våra mål och bra resultat ändå? Och hur kan du som chef leda med mer tillit?

Denna Chefsfredag är en hybrid. Du kan alltså välja om du vill delta på plats fysiskt eller om du vill delta digitalt, detta anger du i anmälan. För dig som deltar fysiskt har vi nätverkande mingel med dryck och tilltugg efter föreläsningen.

Anmäl dig här!

Sista anmälan: Anmäl dig senast 5 maj för fysiskt deltagande och senast den 24 maj vid digitalt deltagande.

Intresset är stort så anmälan är bindande. Anmäl om du får förhinder och ge någon annan chans att delta.

Har du frågor? Mejla till Zara Hammarberg.