Frågor & svar
Kalender

Hälsa & Miljö - Årsmöte 2021

Välkommen att delta på professionsföreningens årsmöte. I år sker årsmötet digitalt pga coronapandemin.

 • Startar: 2021-03-18 20:00
 • Slutar: 2021-03-18 21:00
 • Plats:
 • Lokal:

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordningen
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet samt rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 7. Val av ordförande för föreningen
 8. Val av styrelse
 9. Val av valberedning
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Behandlande av inkomna motioner
 12. Behandling av frågor som styrelsen väckt
 13. Övriga frågor

Dagordningen kan komma att revideras.

Program:

Årsmötesförhandlingar hittar du här. 

Anmälan och eventuella frågor till Martin Bertilsson via e-post, hom@naturvetarna.se, senast den 1 mars. Anmälda deltagare kommer att få en länk till mötet via e-post.

På föreningens vägnar,
Martin Bertilsson, ordförande