Frågor & svar
Jobb, lön och villkor

Stöd vid uppsägning

Om du skulle bli uppsagd finns olika trygghetssystem som du kan omfattas av. Det kan handla om både ekonomisk ersättning vid arbetslöshet och hjälp att komma vidare i karriären.

Akademikernas a-kassa kan ge en ekonomisk trygghet när du blir arbetslös. Medlemskap i a-kassan ingår inte i avgiften till Naturvetarna utan du måste göra en separat ansökan om medlemskap. Kontakta Akademikernas a-kassa för att få veta vad som krävs för att få ersättning och gör en ansökan på www.aea.se.

Du som är medlem i Naturvetarna och Akademikernas a-kassa har dessutom en kompletterande inkomstförsäkring som ingår i medlemsavgiften till förbundet. Genom försäkringen kan du få ersättning för lön som ligger över a-kassans ersättningstak. Idag ersätter a-kassan enbart lön upp till 20 025 kronor/månad. Kontakta Naturvetarnas inkomstförsäkring för att få veta vad som krävs för att få den extra ersättningen vid arbetslöshet.

För att få stöd att komma vidare i karriären erbjuder Naturvetarna dig unik karriärrådgivning som baseras på vår expertis om naturvetares karriärmöjligheter, kompetenser och arbetsmarknad. Bland annat kan du boka individuell karriärrådgivning, samt cv- och intervjucoachning. Läs mer om vad Naturvetarnas karriärservice kan erbjuda dig.

Kollektivavtalet ger stöd

Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal omfattas du också av så kallade omställningsavtal som hanteras av Trygghetsråden. Om du blir uppsagd kan Trygghetsråden stötta dig på din väg mot ett nytt arbete. Det kan till exempel handla om ekonomisk ersättning och karriärstöd. Detta är kollektivavtalade förmåner som Naturvetarna tillsammans med andra fackförbund förhandlat fram för att förbättra tryggheten om du blir av med jobbet.

De vanligaste trygghetsråden är:

  • Trygghetsrådet, TRR, stöttar tjänstemän hos arbetsgivare inom den privata sektorn och som är anslutna till avtalet, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. TRR erbjuder personlig rådgivning som stöttar dig på vägen mot nytt jobb, samt ekonomisk ersättning som kompletterar a-kassan till personer över 40 år. Nu omfattas även betalda studier, ersättning även för den som blivit uppsagd på grund av sjukdom och sänkta avgifter för företagen tack vare ny en överenskommelse mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se.
  • Trygghetsstiftelsen hjälper tidigare anställda inom den statliga sektorn att komma vidare efter uppsägning på grund av arbetsbrist, egen uppsägning vid omlokalisering eller när en visstidsanställning löper ut. Trygghetsstiftelsen erbjuder individanpassat stöd för att hitta ny sysselsättning och ekonomiskt stöd i form av inkomstförstärkning samt komplettering av a-kassan. Läs mer på www.tsn.se.
  • Omställningsfonden stöttar anställda inom kommuner och landsting, samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Pacta, som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. De stöttar dig tillbaka till ett nytt jobb och erbjuder ekonomiskt stöd. Läs mer på www.omstallningsfonden.se. Kontakta dem direkt eller din tidigare arbetsgivare för att ta reda på om du omfattas av ett omställningsavtal.
Senast uppdaterad: