Frågor & svar
Avpublicerat

Tack för din anmälan!

När vi har registrerat dina ändringar skickar vi dig ett mejl med en bekräftelse och information om eventuellt ny medlemsavift. Vi svarar normalt inom en arbetsdag. Om du inte fått svar eller har några frågor är du välkommen att kontakta medlemsservice på info@naturvetarna.se eller på telefon (växel) 08-466 24 80.

Har du varit studentmedlem och går över till ordinarie medlemskap? Som ordinarie medlem erhåller du en olycksfallsförsäkring och en livförsäkring premiefritt under tre månader. Ta del av för- och efterköpsinformationen på www.akademikerforsakring.se/Forkopsinformation.

Senast uppdaterad: