Frågor & svar
Avpublicerat

De svälter i tysthet – ge oss fler dietister

Livsmedelsverket kräver i en debattartikel att Sveriges kommuner måste ge hemtjänstens personal en rimlig chans att hjälpa de äldre att äta sig mätta. Detta håller vi med om, men föreslår också konkreta insatser för hur detta ska ske.

Publicerad: Uppdaterad:

Enligt Socialstyrelsen är landets kommuner skyldiga att kunna identifiera och förebygga undernäring. Detta kräver en särskild typ av kompetens som idag saknas i majoriteten av Sveriges kommuner.

För att Sveriges kommuner ska leva upp till Socialstyrelsens krav efterlyser vi fler dietister som kan assistera och utbilda hemtjänstens personal så att de redan i hemmet kan förebygga svälten bland våra äldre.

Problemet med undernäring har uppmärksammats på central nivå. I Socialstyrelsens föreskrift från 2014 står det att kommunerna har en skyldighet att förebygga och behandla undernäring bland personer med hemtjänst. Där klargörs också att varje kommun ska ha rutiner för att upptäcka risker för undernäring samt en handlingsplan för hur det ska förebyggas. Tyvärr ser det annorlunda ut i verkligheten.

Sambandet mellan undernäring och sjukdomar är väl etablerat. För lite eller fel mat orsakar orkeslöshet och en ökad risk för fallskador samt att medicineringen inte får rätt effekt. Resultatet är ett försämrat hälsotillstånd, vilket skapar ett mer omfattande omvårdnadsbehov och ökade vårdkostnader för samhället. Det kostar hela 10 000 kronor mer per dygn för att vårda en person som lider av undernäring när de läggs in på sjukhuset.

Precis som en persons fysiska förmåga utreds av en legitimerad fysioterapeut, krävs adekvat kompetens inom nutrition för att bedöma om en person lider av undernäring. Något som en dietist har.

Trots detta saknas denna kompetens och yrkesgrupp i stor utsträckning bland Sveriges kommuner i dag.

Bland landets 290 kommuner är endast 71 dietister anställda inom äldreomsorgen, varav knappt 28 faktiskt träffar vårdtagarna. Detta tycker vi är ett problem.

Detta innebär att endast ett fåtal av landets kommuner har förmågan att leva upp till Socialstyrelsens krav, vilket gör att en majoritet av våra äldre sannolikt svälter i det tysta.

Enligt studier från Kristianstad Högskola rör det sig om hela 65 procent som löper risk för undernäring. Om man i stället redan på ett tidigt stadie kan upptäcka signalerna för om en person äter fel eller för lite mat skulle både ett stort mänskligt lidande undvikas och höga samhällskostnader minskas.

Förra året hade 166 671 personer över 65 år hemtjänst och många av dessa får även sin mat av hemtjänstens personal.

För många är också hemtjänsten det enda sällskapet våra äldre får, vilket innebär att hemtjänsten gör ett mycket viktigt arbete och ibland är de enda som faktiskt ser hur den äldre lever i sin vardag. Om just dessa personer, som varje dag tar hand om våra äldre, hade förmågan att på plats göra en bedömning av den äldres matsituation hade rätt insatser kunnat kopplas in tidigare.

Vi efterlyser tydligare krav på mat för äldre liknande dem som redan i dag finns för skolor. Det behövs för att tydliggöra äldres behov av extra näring och därmed förenkla för hemtjänstens personal att hjälpa de äldre att äta rätt och må bättre.

Vi efterlyser också fler dietister inom kommunal förvaltning som kan utbilda och assistera hemtjänstens personal i att uppmärksamma och agera på undernäring.

Genom tydligare riktlinjer och ökad kompetens kan de personer som tar hand om våra äldre göra större och mer direkt skillnad för både människor och samhället. Detta skulle minska samhällskostnaderna men framför allt skapa en ökad livskvalitet för Sveriges äldre.

Gunnel Stuhr Olsson, Findus Special Foods Manager
Albert Westergren, professor i omvårdnad, Kristianstad Högskola
Josephine Garpsäter, ordförande i Dietisternas Riksförbund för Geriatrisk och Gerontologisk Nutrition

Debattartikeln finns även på Aftonbladets webb.