Den 3-23 maj kan du som är medlem rösta fram ombud till kongressen. Det gör du genom att logga in via ett mejl från Survey Generator. Tack för din röst!

Frågor & svar
Avpublicerat

Klimatskeptiker drivs av egennytta

Det är förutsägbart men även till viss del roande hur dessa klimatskeptiker reagerar varje gång de blir överbevisade. Fokus lämnar då omedelbart det vetenskapliga planet, istället utvecklas ett slags martyrskap.
Publicerad: Uppdaterad:

Fantasin flödar fritt, ofta med inslag av olika typer av konspirationsteorier. Eller David mot Goliat-varianten: en hjälplös olje- och fordonsindustri som tillsammans med globala konservativa krafter tappert kämpar för sin egen överlevnad mot övermäktiga inflytelserika miljögrupper ledda av IPCC.
Klimatskeptikerna utger sig alltid för att sitta inne med unika kunskaper i klimatfrågan som gått oss andra förbi.

Av Naturvårdsverkets rapport Kommunikativa målgrupper i klimatfrågan framgår dock att det snarare är personliga karaktärsdrag som formar det klimatskeptiska synsättet.

Enligt rapporten bildar klimatskeptikerna en liten men homogen skara karaktäriserad av att inkluderande individer uteslutande drivs av sin egen nytta. Gruppen består huvudsakligen av medelålders och äldre män som ser sin egen kunskap i klimatfrågan som mycket god.

De misstror dock kategoriskt all information om klimathotet och är i övrigt inte speciellt oroade över något miljöhot.
Kanske är detta faktum något som är mer värt att beakta i sammanhanget än de av Overgaard citerade orden från Ayan Hirsi Ali.
Per

Kommentarer

Jan 2010-02-21

Med obehag läser jag beskrivningarna om "klimatskeptiker". De hela är int elångt undan 30-talets Tyskland eller Sovjetunionen. Skärskåda rman noga Naturvårdsverkets rapport så bygger den inte på någon gallup! Enbart en slags konstig översättning från en generell amerikansk rapport om hur människor generellt förhåller sig till "nya idéer". Det finns säkert klimatskeptiker som drivs av egennytta precis som alla dessa 100 000-tals männsikor som numera är beroende av klimathotets verklighet för sin försörjning. Tyvärr också många bland "Naturvetarna". Jag tillhör den kategorin som sedan många år varit engagerad i miljöfrågor, arbetat med klimatfrågor, tagit del av IPCC:s dokument och ÄNDÅ är skeptisk. Den vetenskapliga grunden är enligt min mening mycket svag och framförallt inget att bygga världsförändrande policies på!

Elin 2009-11-24

De kanske tror på Henrik Svensmarks teori? Där ser vi ett perfekt exempel på att utmåla sig som ett offer - studera till exempel dramaturgin i filmen "The cloud mystery" som gått på dansk tv. Den finns på youtube! Problemet med denna teori är att den även fått genomslag bland seriösa forskare trots att det inte finns några bevis för den koppling mellan klimatet och kosmisk strålning som Svensmark hävdar ligger bakom uppvärmningen.
Kommentera