Fråga oss här!
Vi jobbar för

Möjliga samverkansarenor för framtidens vårdkompetens

Naturvetarna har fått möjlighet att tycka till om en utredning om samverkansarenor för framtidens vårdkompetens.

Publicerad:

Utredningen Framtidens vårdkompetens har lämnat ett förslag på en struktur för samverkan för att kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården ska fungera bättre. Naturvetarna deltog på dialogmötet och har också lämnat in skriftliga synpunkter på förslaget.

Även om förbundet delar utredningen uppfattning om att de befintliga strukturerna för samverkan i frågor som rör hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning är otillräckliga är vi djupt kritiska till att de nu liggande förslaget inte ger medarbetarna tillräckligt stor möjlighet till delaktighet.

Naturvetarna lyfter också betydelsen av kompetensutveckling samt forskning och utveckling för vården, samt att fokus bör ligga på att utarbeta möjligheter som gagnar samtliga medarbetare.

Läs hela Naturvetarnas svar på utredningen Framtidens vårdkompetens 

Marita Teräs

utredare

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar