Fråga oss här!
Vi jobbar för

Skolverkets förslag till ändringar om kurser på naturbruksprogrammet

Detta är Naturvetarnas och Naturbrukslärarförbundets remissvar på Skolverkets förslag till ändringar i föreskrifter om vilka kurser som får ingå i gymnasieskolans nationella program.
Publicerad: Uppdaterad:

Skolverket har förslagit att kurser inom fysik, matematik och kemi ska tas bort som valbara kurser på naturbruksprogrammet. Konsekvensen är att eleverna på naturbruksgymnasierna inte längre ges möjlighet att läsa kurser som ger behörighet till högskolans längre utbildningar, såsom utbildningar till agronom, veterinär och jägmästare. Naturbrukslärarförbundet och Naturvetarna väljer därför att tillsammans lämna synpunkter på Skolverkets remiss.

Läs hela remissvaret