Fråga oss här!
Vi erbjuder
Kontakta HELP:s kundtjänst om du behöver juristhjälp. Du hittar kontaktuppgifter nedan. Foto: Anna Ledin Wirén

Få hjälp med vardagsjuridiken

För att komplettera det arbetsrättsliga skyddet som du har genom ditt medlemskap i Naturvetarna, till att även gälla juridiskt stöd i privatlivet, erbjuder vi juristförsäkringen Help.

Alla nya medlemmar i Naturvetarna erbjuds vår juristförsäkring. Under prövotiden på tre månader är den kostnadsfri. Därefter kostar försäkringen 35 kronor per månad. För studenter ingår juristförsäkringen i medlemskapet. Obeservera att du måste tacka nej till försäkringen under prövotiden om du inte vill ha den. 

Juristförsäkringen hjälper dig med allt från att skriva samboavtal och testamente till att lösa tvister, hela vägen till domstol om det behövs. 

Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för de flesta juridiska situationer. Behoven ser lite olika ut beroende på var i livet man befinner sig. Unga kan behöva hjälp med andrahandsuthyrning eller med att reklamera den trasiga mobilen som butiken inte vill ersätta. Senare i livet kan det gälla hantverkaravtal eller ID-stölder. Det är också tryggt att ha en jurist vid sin sida vid till exempel skilsmässa, vårdnadsärenden och granntvister.

Försäkringen gäller: 

  • Barn och familj
  • Bostad och egendom
  • Köp- och konsumenträtt
  • Sjukpenning och sjukersättning*
  • Arv och gåva
  • Gift och sambo
  • ID-stöld och näthat
  • Anhöriginvandring
  • LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

* När det gäller överklagande av beslut om ersättning från försäkringskassan täcks det av juristförsäkringen. 

Villkor för juristförsäkringen hittar du här.

Privaträttsliga avtal

Juristen ger personlig hjälp med att skriva de privaträttsliga avtal vi alla behöver, som samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Bara på det sparar man tusenlappar jämfört med att köpa samma tjänst "på stan".

Rådgivning

Konflikter och tvister kan alla hamna i, vare sig man vill eller inte. Ett bra sätt att slippa framtida konflikter är att kontakta HELP för rådgivning innan de inträffar.

I försäkringen finns ingen övre tidsgräns, utan det är obegränsat antal timmar som gäller för rådgivning och ärenden.

Rättsskydd

Om en konflikt inte går att lösa, vilken hjälp får jag då?
En jurist tar över ärendet och driver förhandlingen med motparten. Om tvisten måste lösas i domstol täcker försäkringen ett juridiskt biträde. Rättegångskostnader täcks upp till 2 miljoner kronor, och då även motpartens rättegångskostnader om du blir betalningsansvarig för dessa. Om ditt ärende går upp i domstol så är självrisken 3 000 kronor. Det är enda gången en avgift tas ut när juristförsäkringen används.

Lätt att nå jurist

Kontakta HELP via telefon, mail eller kundportalen Min sida så registrerar HELP:s kundtjänst ditt ärende och en jurist ringer tillbaka senast nästa arbetsdag. Som kund hos HELP läggs stor vikt vid att prata så att alla förstår. Har du ett annat modersmål än svenska finns hjälp att få på åtta andra språk.

Vilka täcks av försäkringen?

Försäkringen täcker både dig, make/maka, registrerad partner, sambo och hemmaboende barn som är yngre än 20 år. 

För studenter ingår juristförsäkringen i medlemskapet, vilket innebär att studenter inte betalar någon avgift för att få tillgång till alla delar i försäkringen. Det gäller även doktorander som går på stipendier och inte har någon tjänst.

Så avsäger du dig juristförsäkringen

Som ny medlem har du möjlighet att tacka nej till juristförsäkringen under prövotiden. Det gör du enkelt genom att fylla i detta formulär eller mejla till Naturvetarna.

Observera att du inte kan teckna försäkringen senare om du tackar nej till den nu. 

Om du har börjat betala för juristförsäkringen och inte längre vill ha den så mejlar du till Naturvetarna och meddelar att du vill säga upp försäkringen. Det är ingen uppsägningstid, utan din juristförsäkring upphör att gälla den sista i den månad vi tar emot ditt mejl eller formulär, och då debiteras du inte längre för juristförsäkringen.

Så hanteras personuppgifter

För att kunna ge medlemmarna den bästa servicen när det gäller juristförsäkringen lämnar Naturvetarna regelbundet genom biträdesavtal reglerade medlemsuppgifter till vår samarbetspartner HELP. Naturvetarnas personuppgiftspolicy, enligt GDPR, gäller även den juristförsäkring som du erbjuds genom Naturvetarnas avtal med HELP. När HELP kontaktas direkt av medlemmar är däremot HELP ensamt personuppgiftsansvarig.

För mer information om hur Naturvetarna hanterar personuppgifter, läs här. 

 

Senast uppdaterad: