Vi erbjuder
Foto: Anna Ledin Wirén

Få hjälp med vardagsjuridiken

Naturvetarna har lanserat en ny förmån. Vår juristförsäkring hjälper dig med allt från att skriva samboavtal och testamente till att lösa tvister, hela vägen till domstol om det behövs. Försäkringen är kostnadsfri de första tre månaderna. 

Naturvetarna kompletterar nu det arbetsrättsliga skyddet till att även gälla juridiskt stöd i privatlivet. Det görs i samarbete med försäkringsbolaget HELP, som har den samlade juridiska kompetensen. 

Alla medlemmar i Naturvetarna erbjuds vår nya juristförsäkring. Under prövotiden på tre månader, 1 november till 31 januari, är den kostnadsfri. Därefter kostar försäkringen 35 kronor per månad. I december får du ett brev hem i brevlådan där du har möjlighet att avsäga dig försäkringen om du inte vill ha den. För studenter ingår juristförsäkringen i medlemskapet.

Vad gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för de flesta juridiska situationer. Behoven ser lite olika ut beroende på var i livet man befinner sig. Unga kan behöva hjälp med andrahandsuthyrning eller med att reklamera den trasiga mobilen som butiken inte vill ersätta. Senare i livet kan det gälla hantverkaravtal eller ID-stölder. Det är också tryggt att ha en jurist vid sin sida vid till exempel skilsmässa, vårdnadsärenden och granntvister.

Privaträttsliga avtal

Juristen ger personlig hjälp med att skriva de privaträttsliga avtal vi alla behöver, som samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Bara på det sparar man tusenlappar jämfört med att köpa samma tjänst "på stan".

Rådgivning

Konflikter och tvister kan alla hamna i, vare sig man vill eller inte. Ett bra sätt att slippa framtida konflikter är att kontakta HELP för rådgivning innan de inträffar.

I försäkringen finns ingen övre tidsgräns. Påbörjade ärenden slutförs utan extra kostnad även om de drar ut på tiden.

Rättsskydd

Om en konflikt inte går att lösa, vilken hjälp får jag då?
En jurist tar över ärendet och driver förhandlingen med motparten. Om tvisten måste lösas i domstol täcker försäkringen ett juridiskt biträde. Rättegångskostnader täcks upp till 2 miljoner kronor, och då även motpartens rättegångskostnader om du blir betalningsansvarig för dessa. Om ditt ärende går upp i domstol så är självrisken 3 000 kronor. Det är enda gången en avgift tas ut när juristförsäkringen används.

Lätt att nå jurist

Kontakta HELP via telefon, mail eller kundportalen Min sida så registrerar vår kundtjänst ditt ärende och en jurist ringer tillbaka senast nästa arbetsdag. Som kund hos HELP läggs stor vikt vid att prata så att alla förstår. Har du ett annat modersmål än svenska finns hjälp att få på åtta andra språk.

Vilka täcks av försäkring och inom vilka juridiska områden?

Försäkringen täcker både dig, make/maka, registrerad partner, sambo och hemmaboende barn som är yngre än 20 år.

  • Barn och familj
  • Bostad och egendom
  • Köp- och konsumenträtt
  • Sjukpenning och sjukersättning*
  • Arv och gåva
  • Gift och sambo
  • ID-stöld och näthat

När det gäller överklagande av beslut om ersättning från försäkringskassan täcks det av juristförsäkringen. 

Detta gäller för studenter

Juristförsäkringen ingår i medlemskapet, vilket innebär att studenter inte betalar någon avgift för att få tillgång till alla delar i försäkringen. Det gäller även doktorander som går på stipendier och inte har någon tjänst.

Negativ avtalsbindning

Det har kommit en del frågor om att så kallad negativ avtalsbindning tillämpas. Den gör att premien blir betydligt lägre i jämförelse med en individuell juristförsäkring. Negativ avtalsbindning innebär att om man inte tackar nej till erbjudandet så omfattas man av det. Negativ avtalsbindning är inte alltid tillåten, men det finns undantag, som bland annat gäller fackföreningar, som har kollektiva lösningar för att fler ska dela risken. I Försäkringsavtalslagen 17 kap 1 § och 3 § framgår det att avtal om gruppskadeförsäkring kan ingås genom så kallad reservationsanslutning. Juristförsäkringen är en gruppskadeförsäkring. Läs mer här!

Så hanteras personuppgifter

För att kunna ge medlemmarna den bästa servicen när det gäller juristförsäkringen lämnar Naturvetarna regelbundet genom biträdesavtal reglerade medlemsuppgifter till vår samarbetspartner HELP. Naturvetarnas personuppgiftspolicy, enligt GDPR, gäller även den juristförsäkring som du erbjuds genom Naturvetarnas avtal med HELP. När HELP kontaktas direkt av medlemmar är däremot HELP ensamt personuppgiftsansvarig.

För mer information om hur Naturvetarna hanterar personuppgifter, läs här. 

 

Senast uppdaterad:
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies