Vi erbjuder

Karriärservice

Naturvetarnas karriärrådgivare ger dig möjlighet att utvecklas. Vår unika rådgivning baseras på vår expertis om naturvetares möjligheter, kompetenser och arbetsmarknad.

Söker du jobb eller vill utvecklas i din nuvarande position? Våra olika verktyg hjälper dig till ökad självkännedom och att finna en karriärväg som passar dig. Du har tillgång till CV-, LinkedIn- och intervjucoachning. Du får även information om naturvetares arbetsmarknad och tips på arbetsgivare.