Frågor & svar
Råd och stöd

Påverka på din arbetsplats

Vill du göra skillnad för dig och dina kollegor? Genom att engagera dig fackligt och bli förtroendevald på din arbetsplats kan du vara med och påverka era villkor och arbetsmiljö. Har ni ingen förening idag kan du starta en – det är enklare än du tror!

Att vara lokalt förtroendevald innebär att du:

  • representerar dina kollegor i samtal med arbetsgivaren om till exempel arbetsvillkor och löneprocessen.
  • har mandat att påverka och företräder Naturvetarna på arbetsplatsen.
  • kan fånga upp frågor som är viktiga att förbundet tar upp centralt.

Om det inte finns en lokalförening på arbetsplatsen kan du starta en tillsammans med dina kollegor eller bli kontaktperson/arbetsplatsombud. Läs mer om hur du startar en förening och blir förtroendevald här. 

Om det finns en lokalförening kan du engagera dig i denna. För att bli förtroendevald ska du väljas av medlemmarna på lokalföreningens årsmöte. Uppdraget som förtroendevald ska också anmälas till Naturvetarna och till arbetsgivaren.

Om du är osäker på om ni har en lokalförening på arbetsplatsen kan du kontakta oss på fortroendevald@naturvetarna.se och fråga.

Här nedan kan du läsa om hur några av våra förtroendevalda har engagerat sig på sina arbetsplatser.

Senast uppdaterad: