Frågor & svar
Om oss

Tack för din begäran av medlemsuppgifter från Naturvetarna

Efter begäran kommer du att få ett beslut från Naturvetarna om vi lämnar ut personuppgifterna eller inte. 

Ett nödvändigt krav är alltid att föreningen har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal med Naturvetarna. Om Naturvetarna lämnar ut personuppgifter ska dessa gallras (tas bort permanent så att de inte kan återskapas) så snart de uppfyllt ändamålet och får aldrig användas för annat ändamål. Läs mer om personuppgiftspolicyn och rutiner här. 

Om du har frågor kring detta kan du vända dig till dataskyddsombud@naturvetarna.se.

Senast uppdaterad: