Frågor & svar
Nyheter
Tre personer i kostym lägger sina händer på varandras.

Så får du teamet att växa med tillit

Om tilliten är på plats går mycket av sig själv. Engagemanget ökar och teamet når ett bättre resultat. På köpet kan chefen gå från detaljstyrning till att jobba mer strategiskt.

Publicerad:

Det är lätt att gå i fällan och börja i fel ände när teamet ska byggas. Innan man pratar resultat måste grunden läggas, där tillit är en viktig byggsten.

– När det finns tillit i gruppen kan man gå vidare och jobba med engagemang, ansvar och resultat. Mycket av det ger sig själv när tilliten är på plats, säger ledarskapskonsulten Carina Elmér på Naturvetarnas webbinarium för chefer.

Erkänn fel och ta hjälp av varandra

Vad betyder tillit?

– Det handlar om att skapa en atmosfär där man vågar vara personlig och visa svaghet, men också styrka. Medarbetare som erkänner fel och tar hjälp av varandra gör att både individen och teamet växer. Man litar på varandra, säger Carina.

Det finns verktyg för att jobba med tillit. Kom överens om gemensamma normer för beteende, som att vara vänlig och inte acceptera elakheter. Att ha tydliga förväntningar på varandra är ett sätt att klargöra roller och kompetens hos individerna.

För att komma framåt kan man i en övning låta alla berätta om viktiga händelser och vägval i livet, liksom om personer som har betytt mycket för dem.

– När man vågar berätta om personliga saker i en grupp blir det en helt annan miljö. I en ledningsgrupp jag jobbade med hade deltagarna bara pratat resultat. När de blev mer personliga var det lättare att lösa problem och resultatet blev bättre, säger Christer Tingell, som liksom Carina är knuten till Naturvetarnas samarbetspartner Verto Konsult AB.

Den metoden är verkningsfull även i den egna arbetsgruppen, där chefen kan gå från detaljstyrning till att jobba mer strategiskt och långsiktigt.

Mer effektiva möten

Hur kan möten bli mer effektiva?

Dra i snöret när möten är på väg åt fel håll och man pratar om andra saker än det var tänkt. Lika viktigt är att alla kommer till tals och att man lyssnar på varandra. Använder vi all kompetens som finns i gruppen, frågar Carina retoriskt.

När tilliten finns kommer engagemanget som ett brev på posten. Det bygger på att medarbetarna har motivation, som kommer inifrån och är äkta. När så är fallet visar undersökningar att sjukfrånvaron minskar och trivseln ökar. Detsamma gäller kvaliteten och kreativiteten.

– Som chef är det möjligt att påverka det, säger Christer övertygande.

Han förklarar att det handlar om psykologiska behov, som kompetens, autonomi och samhörighet. Kompetens har med duktighet, självförtroende och utveckling att höra.  Autonomi har den som känner frihet att vara sig själv, medan samhörighet är kopplat till att vara en i gänget och få bekräftelse.

Jobba med mål ett kraftfullt verktyg

– Målet ska finnas med hela tiden och bör inte sättas för långt in i framtiden. Två månader har visat sig vara en optimal tidsrymd för att målet ska vara överblickbart och motiverande, säger Carina.

I det ligger att stanna upp och reflektera: vad gick bra och vad kan utvecklas?

– Med tillit i botten kan också det coachande samtalet få högre kvalitet. Det handlar bland annat om att lyssna aktivt och ställa kraftfulla frågor för att medarbetarna ska få ut sin fulla potential, säger Christer.

Några exempel: vad saknas för att du ska vara 100 procent motiverad? Vad hindrar dig från att sätta i gång, och vilka krafter kan du plocka fram hos dig själv när det behövs?

Palle Liljebäck

chefredaktör