Frågor & svar
Nyheter

Julia 2022-10-07

Jag köper färre icke nödvändiga varor. När det gäller mat handlar jag inte lika mycket ekologiskt som annars. Men generellt tycker jag det redan innan var orimligt att det ska vila så stort ansvar på konsumenterna - lagstiftning borde främja köp av ekologiskt, närodlat och hållbart.