Frågor & svar
Nyheter

Karin 2021-04-23

För mig har inte arbetsbelastningen ökat. Tvärt om. Det är lättare att arbeta fokuserat hemma än i ett kontorslandskap. Kan klara av förväntad arbetsinsats på kortare tid. Lägg därtill den insparade restiden på minst 1,5 timme per dag, så har man mer tid för motion och pauser.