Frågor & svar
Nyheter
Bild som symboliserar digital utmaning

Digitalt språng med utmaningar

Pandemin har gett digitaliseringen en knuff framåt. Men det finns kunskapsluckor, som hur säkerheten och den personliga integriteten ska hanteras.

Publicerad:

Det står aldrig still. Så kan digitaliseringen beskrivas i korthet.

– Digital kompetens är ett svårfångat begrepp, men handlar i grunden om att kunna hantera de förändringar som digitalisering innebär, säger Björn Appelgren, ansvarig för digital fortbildning på Internetstiftelsen.

Att närapå hälften av svenskarna upplever att de inte har tillräcklig digital kompetens förvånar honom lite.

– Idag använder 96% av svenskarna internet och vi brukar rankas högt i olika internationella jämförelser. Men det finns mycket kvar att göra.

Utspritt ansvar

Han menar att det görs mycket i dag för att höja kunskapsnivån, men att ansvaret är utspritt på olika aktörer.

– Om alla i Sverige ska kunna utveckla och använda sin digitala kompetens, som regering vill, tror jag att det behövs mer samordning och långsiktighet.
Pandemin har skyndat på digitaliseringen både i arbetslivet och privatlivet. Det gäller inte minst äldre som har videomöten och handlar mat på nätet mer än tidigare. Alla måste också kunna hantera bankärenden online, boka resor och ta del av digitala vårdtjänster.

Klara jobbet

Vid sidan av det behöver vi ha digitala färdigheter för att klara jobbet och vara attraktiva på arbetsmarknaden.

– Här har arbetsgivarna ett ansvar. Det blir särskilt tydligt nu i pandemin när många jobbar hemma. Det förutsätter att alla lär sig att hantera de digitala verktygen på ett säkert sätt.

En flaskhals är säkerheten på nätet, allt från bluffmejl till att skydda känslig information. Det handlar om hur olika IT-enheter ska skyddas, liksom var datorn ska förvaras när man inte är på jobbet. Detsamma gäller att till exempel inte spara lösenordet i webbläsaren.

– Att kunna värdera information är en annan del av den digitala kompetensen. I det ligger också att kunna värdera olika källor utifrån olika tillitskriterier.

Lurad på nätet

Det ökar också motståndskraften för att bli lurad på nätet.

– Alla kommer någon gång att utsättas för bedragare, men man kan lära sig att inte gå på deras bluffar. Ju mer kunskap du har, desto mindre risk att drabbas.

Den personliga integriteten har seglat upp som en viktig fråga på senare tid. Vem som helst kan känna sig övervakad när de stora nätföretagen vet mer om mig själv än jag trodde var möjligt.

– Här finns det anledning att lära sig mer för att kunna göra medvetna val. För många verkar det som att nyttan väger tyngre än oron för den personliga integriteten.

Ska alla programmera i framtiden?

– Nej, men det är viktigt att ha en grundläggande förståelse för programmering, Den som har det kommer också att kunna ifrågasätta och ställa krav på tekniken.

Däremot det ge ett försprång på arbetsmarknaden att kunna programmera. Det är redan nu en efterfrågad kompetens, menar Björn Appelgren.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera